11:01 02/05/2018

HAGL thu 93 tỷ đồng từ bán quả ớt

Hà Anh

Trong quý 1/2018, công ty không có doanh thu từ bán bò - trong khi cùng kỳ năm trước công ty ghi nhận đạt hơn 196 tỷ đồng từ việc bán bò

Doanh thu bán ớt của HAGL quý 1 lập kỷ lục.
Doanh thu bán ớt của HAGL quý 1 lập kỷ lục.

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai - HAGL (mã HAG-HOSE) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2018.

Theo đó, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của HAGL trong quý 1/2018 đạt 1.027 tỷ đồng, tăng 203 tỷ so với cùng kỳ năm 2017.

Trong đó, doanh thu trái cây tăng 333 tỷ đồng lên 489 tỷ đồng; Doanh thu bán ớt đạt 93 tỷ đồng - trong khi cùng kỳ năm trước là chưa phát sinh; doanh thu từ dịch vụ cho thuê tăng 21 tỷ so với cùng kỳ đạt gần 197 tỷ đồng; doanh thu căn hộ tăng 2 tỷ lên gần 9 tỷ đồng;

Doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa giảm 21 tỷ đồng đạt 67 tỷ đồng; Doanh thu bán mủ cao su giảm 19 tỷ đồng còn 38 tỷ đồng. Đáng chú ý là công ty không có doanh thu từ bán bò - trong khi cùng kỳ năm trước công ty ghi nhận đạt hơn 196 tỷ đồng.

Về chi phí hoạt động tài chính trong kỳ tăng 143 tỷ lên 396 tỷ đồng - trong đó, chi phí lãi vay ngân hàng và trái phiếu tăng 125 tỷ, lỗ từ chênh lệch tỷ giá tăng 5 tỷ, các khoản khác tăng 12 tỷ.

Kết thúc quý I/2018, lợi nhuận sau thuế của HAGL đạt 56,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ chỉ đạt 2,6 tỷ đồng và 54 tỷ đồng là lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát.

Tính đến ngày 31/3/2018, tổng tài sản của HAG giảm 34 tỷ so với hồi đầu năm còn 53.096 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giảm hơn 340 tỷ đồng còn hơn 360 tỷ đồng

Được biết, cổ phiếu HAG bị đưa vào diện bị cảnh báo từ ngày 7/5 tới do công ty kiểm toán có ý kiến ngoại trừ trên Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2017, thuộc chứng khoán bị cảnh báo theo quy định tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.