15:26 20/01/2015

Hai cổ phiếu CTG và EIB bị loại khỏi danh mục VN30

Hà Anh

2 cổ phiếu được thêm vào danh mục là KBC và HVG, 2 cổ phiếu bị loại là CTG và EIB

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.<br>
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.<br>
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM vừa công bố danh mục cổ phiếu thành phần rổ VN30, VNMidcap, VNSmallcap, VN100 và VNAllshare kỳ 1/2015.

Theo đó, danh mục VNSmallcap kỳ 1/2015 bao gồm 160 cổ phiếu, tiếp tục tăng thêm 15 cổ phiếu so với danh mục lần trước. 22 cổ phiếu mới được thêm vào là EVE, FDC, VFG, LCG, KHP, ITC, LGC, AGF, RAL, LSS, VIS, SFC, KAC, STG, HOT, MHC, CMV, PIT, VID, HAX, DRH, TNT.

7 cổ phiếu bị loại là TIX, SVI, C21, ACC, AVF, HVX, CMT.

Danh mục VNMidcap gồm 70 cổ phiếu, với 10 cổ phiếu trong danh mục dự phòng, gồm: DLG, BBC, SSI, BSI, VHG, ASM, EVE, TDH, SBA, PTB và VTO.

Danh mục VNAllshare gồm 260 cổ phiếu, VN100 gồm 100 cổ phiếu.

Danh mục VN30 gồm 30 cổ phiếu. Trong đó có 5 cổ phiếu dự phòng gồm: SJS, DIG, HT1, EIB và VHC. 2 cổ phiếu được thêm vào danh mục là KBC và HVG, 2 cổ phiếu bị loại là CTG và EIB.

Đáng chú ý là giới hạn tỷ trọng vốn hóa của VNM tăng từ 43,75% lên 44,59%, và MSN của Masan từ 79,49% lên 91,67% trong khi VIC giảm từ 99,19% xuống 83,33%.