15:29 03/06/2010

Hai công ty đăng ký niêm yết hơn 16 triệu cổ phiếu trên HNX

N.Anh

Vinaconex Trans đăng ký niêm yết hơn 11 triệu cổ phiếu và Selco đăng ký niêm yết 5 triệu cổ phiếu trên HNX

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vận tải Vinaconex (Vinaconex Trans) và Công ty Cổ phần Sông Đà 11 Thăng Long (Selco).

Theo đó, Vinaconex Trans đăng ký niêm yết 11.007.183 cổ phiếu phổ thông trên HNX.

Công ty có vốn điều lệ thực góp 110,071 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại tòa nhà Trung tâm Thời trang - Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội.

Công ty kinh doanh trong lĩnh vự như: vận tải hàng hóa bằng đường bộ, đường sông, đường biển; bốc xếp hàng hóa thủy, bộ; sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng và chuẩn bị mặt bằng xây dựng;...

Trong khi đó, Selco đăng ký niêm yết 5 triệu cổ phiếu phổ thông trên HNX. Công ty có vốn điều lệ thực góp 50 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại BT03, vị trí 24, dự án khu đô thị Xuân La, phường Phúc La, Hà Đông, Hà Nội.

Công ty kinh doanh trong lĩnh vực như: xây lắp đường dây tải điện; Xây dựng các công trình thủy điện, thủy lợi; dịch vụ quản lý, vận hành, phân phối điện năng; xây dựng các khu đô thị, nhà cao tầng và chung cư.

Đại hội cổ đông công ty thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2010 với kế hoạch đầu tư tài chính và xây dựng cơ bản đạt 27,337 tỷ đồng; giá trị sản xuất kinh doanh đạt 280 tỷ đồng; lợi nhuận đạt 14 tỷ đồng, cổ tức 16%.