20:17 21/02/2022

Hải Dương: Nhiều doanh nghiệp để hoang đất

Phan Dương -

Sau khi tiến hành kiểm tra, rà soát việc chấp hành pháp luật về đất đai đối với 28 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương đã có công văn gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai, UBND tỉnh Hải Dương về việc công khai vi phạm của 3 doanh nghiệp...

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Đó là, vi phạm của Công ty Cổ phần Vinamit tại dự án Nhà máy chế biến - Tổng kho bảo quản rau, củ quả và mô hình giới thiệu quy trình sản xuất các sản phẩm nông nghiệp khi để hoang hóa 349.616 m2 đất tại thôn Phú Lương, xã Nam Đồng, thành phố Hải Dương. Đơn vị này đã không triển khai thực hiện dự án từ nhiều năm nay, dù nhiều lần được gia hạn tiến độ;

Công ty TNHH Thực phẩm Tin Tin với dự án cơ sở sản xuất nước uống từ sản phẩm nông nghiệp, nước có ga, để hoang hóa trên 15.000 m2 đất tại Cụm công nghiệp Hoàng Diệu, xã Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc, không thực hiện dự án từ nhiều năm nay;

Công ty Cổ phần Hoàng Long Steel với dự án Nhà máy luyện silicgang và cán thép nóng để hoang hóa 18.200 m2 đất tại xã Vĩnh Hưng, huyện Bình Giang, nhiều năm nay không triển khai thực hiện dự án.

Liên quan đến việc thực hiện Luật đất đai, cuối tháng 8/ 2021, Tp. Hải Dương cũng đã có báo cáo tình hình thực hiện Luật đất đai 2013 trên địa bàn thành phố và những kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai 2013

Báo cáo cho biết, trong quá trình lập và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thành phố gặp một số hạn chế, bất cập, vướng mắc: Công tác lập và phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất qua của các cấp còn chậm so với yêu cầu; kết quả thực hiện chỉ tiêu sử dụng đất ở một số loại đất còn thấp, tiến độ thực hiện một số dự án, công trình còn chậm so với kế hoạch.

Ngoài ra, theo quy định tại điều 52, Luật Đất đai 2013 căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất là: Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Tuy nhiên, khi triển khai thực hiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất phải căn cứ thêm quy hoạch xây dựng và các quy hoạch khác, nếu không phù hợp phải thực hiện điều chỉnh quy hoạch theo đúng quy định của từng ngành. Trong quá trình thực hiện, có những dự án đề nghị quyết định chủ trương đầu tư sau khi kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt nhưng không có quy định cụ thể quyết định chủ trương đầu tư có trước hay kế hoạch sử dụng đất có trước. Đây là khó khăn bất cập trong công tác quản lý và thực hiện quy hoạch.

Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất vẫn còn một số vướng mắc. Ví như, quy trình thực hiện thủ tục giữa ngành tài nguyên và môi trường với kế hoạch và đầu tư, xây dựng vẫn còn có sự chồng chéo khó thực hiện. Cụ thể, theo quy định thì hồ sơ giao đất, cho thuê đất không yêu cầu có quy hoạch chi tiết xây dựng nên sau khi có quyết định chủ trương đầu tư, các chủ đầu tư không tiến hành lập quy hoạch chi tiết xây dựng. Bởi vậy, công tác đo đạc địa chính, xác định ranh giới, mốc giới cụ thể trên thực địa rất khó khăn...