15:44 19/09/2022

Hải Phát Invest công bố thông tin phát hành trái phiếu đúng quy định

Thu Hà

Đại diện Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát cho biết trong thời gian vừa qua Hải Phát Invest (Mã chứng khoán HPX) đã thực hiện việc công bố thông tin về việc phát hành trái phiếu đầy đủ và kịp thời theo đúng quy định về công bố Thông tin tại Nghị định 153/2020/NĐ- CP ngày 31/12/2020...

Vừa qua xuất hiện thông tin về việc Hải Phát Invest “quên” báo cáo về việc phát hành trái phiếu.

Để làm rõ nội dung trên, ngày 19/9/2022, Đại diện Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát cho biết trong thời gian vừa qua Hải Phát Invest (Mã chứng khoán HPX) đã thực hiện việc công bố thông tin về việc phát hành trái phiếu đầy đủ và kịp thời theo đúng quy định về công bố Thông tin (CBTT) tại Nghị định 153/2020/NĐ- CP ngày 31/12/2020 cụ thể:

Trước khi phát hành các gói trái phiếu, HPX đã thực hiện công bố Thông tin trước đợt phát hành theo quy định tại Điều 19, Nghị định 153/2020/NĐ- CP ngày 31/12/2020. Việc CBTT được thực hiện tối thiểu trước 1 ngày kể từ ngày thông báo phát hành.

Sau khi thực hiện chào bán các gói trái phiếu, HPX đã thực hiện công bố Thông tin kết quả chào bán trái phiếu theo quy định tại Điều 20, Nghị định 153/2020/NĐ- CP ngày 31/12/2020. Tất cả các gói trái phiếu đều được công bố Thông tin trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc đợt phát hành cụ thể sau:

Hải Phát Invest công bố thông tin phát hành trái phiếu đúng quy định - Ảnh 1
Hải Phát Invest công bố thông tin phát hành trái phiếu đúng quy định - Ảnh 2

Đối với trường hợp 2 mã HPXH2122011 và mã HPXH2223001: Ngày 21/7/2022, HPX và các Nhà đầu tư đã ký các văn bản thỏa thuận về việc gia hạn kỳ hạn trái phiếu phát hành ngày 24/12/2021 và 12/01/2022 từ 12 tháng lên 24 tháng. Do đó ngày 21/07/2022, HPX đã thực hiện các thủ tục công bố thông tin về việc thay đổi nội dung kỳ hạn trái phiếu với HNX. HNX đã hướng dẫn HPX công bố thông tin về trái phiếu theo kỳ hạn điều chỉnh. Ngày 14/9/2022 việc thay đổi thông tin kỳ hạn trái phiếu đã được hoàn tất và được HNX công bố thông tin trên chuyên trang đối với 2 mã trái phiếu HPXH2123011 và HPXH2224001.

Đối với mã HPXH2125007, việc công bố kết quả phát hành bị chậm, nguyên nhân là do trong thời điểm dịch Covid diễn biến phức tạp và đang ở giai đoạn đỉnh điểm. Các Cơ quan Nhà nước thực hiện việc giãn cách xã hội, đời sống người dân và các doanh nghiệp bị ảnh hưởng không thể hoạt động bình thường vì vậy HPX chưa thể công bố thông tin đúng hạn trong thời điểm đó. Ngay sau đó khi tình hình dịch Covid được kiểm soát, HPX đã gửi ngay văn bản giải trình lên HNX về việc chậm báo cáo trên và đã được HNX chấp thuận điều chỉnh.

Đối với mã HPXH2123008, Công ty đã thực hiện công bố thông tin về kết quả phát hành vào ngày 22/11/2021 theo đúng quy định. Tuy nhiên sau đó do thay đổi về phương thức trả lãi nên HPX cũng đã thực hiện việc gửi văn bản đề nghị HNX đính chính thông tin về thay đổi phương thức trả lãi nên trên và đã được HNX chấp thuận điều chỉnh ngày 22/7/2021.

Trong thời gian qua đối với các gói trái phiếu đến hạn, HPX đã thực hiện việc thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo đúng lịch thanh toán. Từ đầu năm 2022 đến 19/9/2022, HPX đã thực hiện thanh toán tiền gốc và mua mua lại các gói trái phiếu với số tiền tương ứng là 912,5 tỷ đồng.

Như vậy, từ những số liệu và thông tin nêu trên một lần nữa đại diện Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát khẳng định đã chấp hành đầy đủ, đúng thời hạn việc công bố thông tin đối với việc phát hành Trái phiếu đúng quy định. Đồng thời Công ty sẵn sàng chia sẻ, cung cấp thông tin nhằm đảm bảo các thông tin được cung cấp đầy đủ, 2 chiều và khách quan.