13:56 10/10/2015

Hai tháng, 9 doanh nghiệp EVN xếp hạng đặc biệt

Bảo Quyên

Trong hơn hai tháng, Chính phủ chấp thuận 9 doanh nghiệp thuộc EVN được xếp hạng tổng công ty đặc biệt

EVN GENCO 3 được thành lập từ tháng 6/2012 
trên cơ sở tổ chức sắp xếp lại Công ty TNHH Một thành viên Nhiệt điện 
Phú Mỹ và một số đơn vị khác.<br>
EVN GENCO 3 được thành lập từ tháng 6/2012 trên cơ sở tổ chức sắp xếp lại Công ty TNHH Một thành viên Nhiệt điện Phú Mỹ và một số đơn vị khác.<br>
Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh vừa đồng ý xếp hạng tổng công ty đặc biệt đối với các tổng công ty Phát điện 1, Phát điện 2 và Phát điện 3 - thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) - và Tổng công ty Trực thăng Việt Nam.

Tổng công ty Phát điện 1 (EVN GENCO 1) được thành lập từ đầu năm 2013, do EVN sở hữu 100 % vốn điều lệ. EVN GENCO1 có nhiệm vụ tổ chức sản xuất điện, vận hành thương mại trong thị trường phát điện cạnh tranh, đầu tư các dự án nguồn điện mới.

Tổng công ty Phát điện 2 (EVN GENCO2) thành lập từ tháng 6/2012 trên cơ sở tổ chức, sắp xếp lại Công ty TNHH Một thành viên Nhiệt điện Cần Thơ; các công ty phát điện hạch toán phụ thuộc, các ban quản lý dự án nguồn điện và tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại một số công ty phát điện thuộc EVN.

EVN GENCO2 có ngành nghề chính như sản xuất kinh doanh điện năng, cơ khí điện lực; đầu tư và quản lý vốn các dự án nguồn điện; lập đầu tư xây dựng tư vấn quản lý dự án, giám sát thi công xây lắp công trình…

Ngoài ra, các công ty mẹ còn được kinh doanh các ngành nghề liên quan đến ngành nghề chính như khai thác, chế biến kinh doanh nhiên liệu, nguyên liệu phục vụ sản xuất…

Tổng công ty Phát điện 3 (EVN GENCO 3) được thành lập từ tháng 6/2012 trên cơ sở tổ chức sắp xếp lại Công ty TNHH Một thành viên Nhiệt điện Phú Mỹ, các công ty phát điện hạch toán phụ thuộc, các ban quản lý dự án nguồn điện và tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại một số công ty phát điện thuộc EVN.

EVN GENCO 3 sản xuất và kinh doanh điện năng, cơ khí động lực; đầu tư và quản lý vốn đầu tư các dự án nguồn điện.

Trong khi đó, Tổng công ty Trực thăng Việt Nam được đổi tên từ Tổng công ty Bay dịch vụ Việt Nam năm 2010. Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của Tổng công ty Trực thăng Việt Nam là cung cấp các dịch vụ trực thăng; huấn luyện đào tạo phi công, kỹ thuật viên hàng không; sửa chữa, đại tu máy bay trực thăng...

Hiện Tổng công ty Trực thăng Việt Nam đang cung cấp các dịch vụ bay phục vụ thăm dò và khai thác dầu khí; dịch vụ bay du lịch, chụp ảnh qui hoạch, treo cẩu, cấp cứu, trực thăng cứu hộ; huấn luyện phi công,

Trước đó, vào đầu tháng 7/2015, Thủ tướng cũng đã đồng ý xếp hạng đặc biệt đối với 6 tổng công ty của EVN, gồm: Tổng công ty Điện lực Miền Bắc, Tổng công ty Điện lực Miền Nam, Tổng công ty Điện lực Miền Trung, Tổng công ty Điện lực Hà Nội, Tổng công ty Điện lực Tp.HCM, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.