17:40 22/03/2013

Hai tháng đầu năm, FPT lãi 270 tỷ đồng

Hà Anh

Sau 2 tháng, lợi nhuận sau thuế của FPT đạt 270 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dành cho cổ đông công ty mẹ đạt 195 tỷ đồng

Diễn biến giá cổ phiếu FPT trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu FPT trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần FPT (mã FPT-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh hai tháng đầu năm 2013.

Theo đó, kết thúc 2 tháng đầu năm, doanh thu toàn Tập đoàn FPT đạt 3.556 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 326 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 270 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 195 tỷ đồng.

Tại ngày 31/12/2012, với số dư tiền và các khoản tương đương tiền đạt 2.319 tỷ đồng. FPT dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 vào ngày 6/4/2013 tại khách sạn Daewoo, Hà Nội.

Trước đó, FPT vừa thông qua phương án mở văn phòng Đại diện FPT tại Myanmar và bổ nhiệm ông Hoàng Minh Châu, thành viên Hội đồng Sáng lập, làm Trưởng Văn phòng đại diện. Văn phòng đại diện FPT tại Myanmar dự kiến sẽ hoạt động từ tháng 4 tới.