14:46 04/01/2012

Hai ưu tiên khi thực hiện quy hoạch Thủ đô

Song Hà

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, giai đoạn 2011-2015

Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội được Thủ tướng phê duyệt từ tháng 7/2011.
Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội được Thủ tướng phê duyệt từ tháng 7/2011.
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, giai đoạn 2011-2015.
 
Theo đó, trong giai đoạn này, thành phố sẽ tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt tổng số 160 đồ án và quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc. Trong số đó, có khoảng 20 đồ án quy hoạch ngành và chuyên ngành như quy hoạch mạng lưới các công trình y tế, giáo dục, thương mại, công nghiệp, cây xanh, tư pháp và các quy hoạch chuyên ngành kỹ thuật như giao thông, cấp điện, cấp thoát nước, nghĩa trang…

18 đồ án quy hoạch chung cơ bản là 5 đô thị vệ tinh, thị xã Sơn Tây, 3 thị trấn sinh thái và 9 thị trấn huyện lỵ; 14 đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện, trong đó riêng Sóc Sơn sẽ quy hoạch có đặc thù riêng.

Bên cạnh đó còn có 38 đồ án quy hoạch phân khu đô thị tập trung cho các đô thị trung tâm được giới hạn bởi đường Vành đai 4 thuộc khu vực phía bắc và phía nam sông Hồng. Trong đó có các quy hoạch đáng chú ý như quy hoạch phân khu Hồ Gươm và phụ cận, khu phố cổ, khu vực Hồ Tây và xung quanh. Ngoài ra, còn có 55 đồ án quy hoạch chi tiết và 8 đồ án quy hoạch đặc thù về các khu di tích, khu vực phòng thủ.

Theo UBND thành phố, lộ trình thực hiện kế hoạch này được chia làm 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn 2011-2012 sẽ thực hiện các quy hoạch ưu tiên, bao gồm 78 đồ án là các quy hoạch đô thị vệ tinh, thị trấn sinh thái, thị trấn huyện lỵ, thị xã; quy hoạch vùng huyện; phân khu đô thị… cùng với 4 quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc các khu vực quan trọng. Trong giai đoạn 2013 - 2015, thành phố sẽ thực hiện các quy hoạch còn lại.

Kế hoạch của UBND Hà Nội cũng xác định 2 nhóm chương trình ưu tiên đầu tư khi thực hiện Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô trong giai đoạn 2011 - 2015, gồm đầu tư xây dựng cải tạo phát triển đô thị mới và các cơ sở kinh tế - xã hội chính; đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật đầu mối thuộc lĩnh vực giao thông, cấp nước, cấp điện và thoát nước thải.

Trước đó, trong quá trình rà soát để lập Đồ án quy hoạch chung Thủ đô, số lượng các đồ án, dự án đang triển khai hoặc đang trong giai đoạn quy hoạch tại Hà Nội là 785 đồ án, dự án với quy mô 59.078 ha. Sau khi rà soát, UBND thành phố Hà Nội đã đề xuất và được Thủ tướng cho tiếp tục triển khai (đợt 1) là 240 đồ án, dự án với quy mô 9.502 ha, trong đó có 150 đồ án, dự án đô thị và nhà ở với quy mô 5.125,8 ha.