10:17 01/09/2008

Hàn Quốc tăng sử dụng các nguồn năng lượng mới

N.Hạnh

Hàn Quốc sẽ xây dựng thêm 10 lò phản ứng hạt nhân và cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng tới 46% trong hai thập kỷ tới

Chính phủ Hàn Quốc đã thông báo kế hoạch giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và tăng gấp 4 lần việc sử dụng năng lượng mới vào năm 2030.

Theo kế hoạnh này, Hàn Quốc sẽ xây dựng thêm 10 lò phản ứng hạt nhân và cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng tới 46% trong hai thập kỷ tới.

Bộ Kinh tế sẽ áp dụng hạn ngạch tiêu thụ mới đối với việc kinh doanh nguồn năng lượng mới, đồng thời đề nghị chính phủ xây dựng các cơ sở sử dụng nhiên liệu phi hóa thạch. Điện hạt nhân sẽ chiếm khoảng 28% tổng tiêu thụ năng lượng vào năm 2030 so với 15% năm 2007.

Hiện nay, 20 lò phản ứng hạt nhân thương mại đang hoạt động và 8 lò khác trong quá trình xây dựng, dự kiến hoàn thành vào năm 2016.

Mục đích của chương trình này là nhằm tăng việc cung cấp khí đốt và nhiên liệu từ 4,2% lên 40% mỗi năm, đồng thời chính phủ và khu vực tư nhân cũng sẽ tham gia tích cực vào các hoạt động khai thác dầu và khoáng sản ở nước ngoài.

Dự kiến, khu vực năng lượng mới sẽ tạo 950.000 việc làm mới trong hai thập kỷ tới.