12:10 23/07/2008

Handico 6 bị phạt 40 triệu đồng

Nguyệt Anh

Handico 6 bị phạt 40 triệu đồng do phát hành chứng khoán sai quy định

Ngày 23/7/2008, Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ký quyết định số 70/QĐ-TT về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội (Handico 6).

Theo đó, công ty này bị phạt tiền là 30 triệu đồng do vi phạm điểm c khoản 2 Điều 9 Nghị định 36/2007/NĐ-CP và 10 triệu đồng do vi phạm điểm b khoản 1 Điều 33 Nghị định 36/2007/NĐ-CP.

Trong thời gian từ tháng 6-8/2007, Handico đã thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng để tăng vốn điều lệ từ 20,2 tỷ đồng lên 40 tỷ đồng và phân phối chứng khoán không đúng quy định của pháp luật, vi phạm khoản 1 Điều 13 và Điều 21 Luật Chứng khoán.

Công ty đã thực hiện phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, đối tác chiến lược, cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động của công ty nhưng không báo cáo Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước trước và sau khi phát hành, vi phạm quy định tại điểm 6.1 khoản 6 Mục IV Thông tư số 18/2007/TT-BTC ngày 13/3/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua bán lại cổ phiếu và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng.