17:02 19/04/2021

Hàng hóa qua cảng biển tăng mạnh 17%, Quảng Nam, Mỹ Tho đột biến

Anh Tú

Hàng hóa container thông qua cảng biển tiếp tục tăng trưởng 2 con số trong 3 tháng đầu năm 2021. Đáng chú ý, Quảng Nam tăng 80%, khu vực Mỹ Tho tăng 57%

Cảng quốc tế Lạch Huyện tại Hải Phòng
Cảng quốc tế Lạch Huyện tại Hải Phòng

Theo báo cáo số liệu thống kê tháng 4 năm 2021 của Cục Hàng hải Việt Nam mới công bố, khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển 3 tháng đầu năm 2021 đạt 172.447.000 tấn, không bao gồm hàng quá cảnh không xếp dỡ tại cảng, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2020.

Đặc biệt, hàng hóa container thông qua cảng biển đạt 5.927.000 Teus, tiếp tục tăng trưởng 02 con số với mức 17% so với năm 2020… Đây là mức tăng trưởng tương đối cao trong vài năm gần đây.

Đáng chú ý, một số khu vực cảng biển có khối lượng hàng hóa thông qua tăng cao. Có thể kể đến, khu vực Thái Bình tăng 113%, khu vực Đồng Tháp tăng 68%, khu vực Thừa Thiên Huế tăng 47,9% và khu vực Quảng Ngãi tăng 33%.

Một số khu vực cảng biển có lượng hàng thông qua lớn, sản lượng giảm thời gian dịch bệnh Covid-19 bùng phát, song tăng trưởng dương trong vài tháng gần đây. Đó là, khu vực Hải Phòng tăng 13%, khu vực Tp. HCM tăng 4,8% so với cùng kỳ. Các khu vực có khối lượng hàng hóa thông qua lớn nhất, gồm Tp. HCM đạt 40,614 triệu tấn, Vũng Tàu đạt 28,39 triệu tấn, Quảng Ninh đạt 22,57 triệu tấn và Hải Phòng đạt 22,94 triệu tấn.

Ngoài ra, một số khu vực có khối lượng hàng container thông qua tăng cao nhất, bao gồm Quảng Nam tăng 80%, khu vực Mỹ Tho tăng 57%. Các khu vực cảng biển khác có hàng container thông qua lớn nhất cả nước tăng mạnh đặc biệt là container xuất nhập khẩu. Khu vực Vũng Tàu tăng 26%; khu vực Hải Phòng tăng 17% và khu vực Tp. HCM tăng 15,2% so với cùng kỳ năm 2020.

Thống kê cũng cho thấy, khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển tại các cảng do Vinalines quản lý đạt 23.7 triệu tấn, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2020, chiếm 13.7% tổng khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển của cả nước. Trong đó, Cảng Hải Phòng có khối lượng hàng hóa thông qua lớn nhất với 5,896 triệu tấn, chiếm 24,9% và Cảng SSIT đứng thứ hai với 3,11 triệu tấn, chiếm 13,1% so với tổng khối lượng hàng hóa do Vinalines quản lý. Đặc biệt, Cảng Cái Cui tăng cao nhất với 143%, tiếp đến là Cảng Bến Thủy tăng 67% và Cảng Tiên Sa tăng 46% so với cùng kỳ năm trước.

Cục trưởng Nguyễn Xuân Sang nhấn mạnh, trong những năm tới, công tác xây dựng và triển khai các quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam, quy hoạch chi tiết các Nhóm cảng biển và quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của Cục Hàng hải Việt Nam.