22:57 02/08/2019

Hàng loạt cổ phiếu bị buộc tạm ngừng giao dịch trên UpCoM

Hà Anh

Các tổ chức đăng ký giao dịch này không công bố thông tin họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Tính đến hết ngày 31/7 có 849 doanh nghiệp  giao dịch trên UpCoM.
Tính đến hết ngày 31/7 có 849 doanh nghiệp giao dịch trên UpCoM.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa có thông báo về việc tạm dừng giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của các tổ chức đăng ký giao dịch không công bố thông tin họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Cụ thể, HNX công bố danh sách có 12 doanh nghiệp niêm yết tạm ngừng giao dịch từ ngày 6/8 đến ngày 8/8/2019 do các tổ chức đăng ký giao dịch không công bố thông tin họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính, thuộc trường hợp chứng khoán đăng ký giao dịch bị tạm dừng giao dịch theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 31 Quy chế đăng ký giao dịch.

Theo đó, 12 công ty trên gồm Công ty Cổ phần cấp nước Bạc Liêu (BLW); Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng BÌnh Triệu (BTC); Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam (BUD); Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt (DLR); Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pốk (EPC); Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD (HD2); Công ty Cổ phần In tổng hợp Bình Dương (IBD); Công ty Cổ phần In Khoa học Kỹ thuật (IKH); Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình (MES); Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng (STW); Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tràng Thi (T12) và Tổng công ty Lương thực Miền Nam – Công ty Cổ phần (VSF).

HNX sẽ có thông báo cho phép cổ phiếu thuộc danh sách nêu trên được giao dịch trở lại bình thường sau khi tổ chức đăng ký giao dịch thực hiện công bố thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. 

Trong trường hợp, hết thời gian tạm ngừng giao dịch các công ty trên vẫn không công bố thông tin thì HNX sẽ xem xét áp dụng hình thức hạn chế giao dịch đối với các cổ phiếu trên.

Trước đó, HNX cho biết, trong tháng 7 vừa qua trên thị trường UPCoM có thêm 13 doanh nghiệp đăng ký giao dịch cổ phiếu; đồng thời có 3 doanh nghiệp hủy đăng ký giao dịch, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký giao dịch trên thị trường này tính đến hết ngày 31/7 là 849 doanh nghiệp với tổng khối lượng đăng ký giao dịch đạt hơn 38 tỷ cổ phiếu, tương ứng giá trị đăng ký giao dịch hơn 380,3 nghìn tỷ đồng.