11:29 08/12/2016

Hàng loạt tập đoàn, ngân hàng trong diện kiểm toán 2017

Nguyên Hà

Cùng với Ngân hàng Nhà nước, hầu hết các ngân hàng thương mại lớn đều vào danh sách kiểm toán trong năm 2017

Ngân hàng 0 đồng cũng được Kiểm toán Nhà nước chọn kiểm toán trong năm 2017.<br>
Ngân hàng 0 đồng cũng được Kiểm toán Nhà nước chọn kiểm toán trong năm 2017.<br>
Kiểm toán Nhà nước vừa ban hành kế hoạch kiểm toán năm 2017, trong đó tập trung vào các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại và các dự án BOT.

Theo kế hoạch này, trong lĩnh vực doanh nghiệp và tổ chức tài chính - ngân hàng, Kiểm toán Nhà nước sẽ tổ chức kiểm toán tại 34 đầu mối, gồm: Ngân hàng Nhà nước; 25 tập đoàn, tổng công ty Nhà nước; 8 ngân hàng và các tổ chức tài chính, tín dụng, trong đó có Viettinbank, BIDV, Vietcombank, MB...

Kiểm toán Nhà nước cũng sẽ tiến hành kiểm toán tại 2 ngân hàng được Ngân hàng Nhà nước mua lại với giá 0 đồng là Ocean Bank và GP Bank.

Hai tổng công ty đang được dư luận quan tâm là Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco) và Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco), cũng có tên.

Trong danh sách này còn có Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel).

Kiểm toán Nhà nước cho hay, trong năm 2017, về lĩnh vực ngân sách Nhà nước, sẽ tập trung kiểm toán để đánh giá toàn diện công tác quản lý, điều hành thu, chi..., làm căn cứ để hội đồng nhân dân, Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2016,.

Ở lĩnh vực đầu tư dự án, sẽ tập trung kiểm toán để đánh giá việc thực hiện Luật Đầu tư công, các chỉ thị của Thủ tướng, trong đó chú trọng kiểm toán các dự án giao thông đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT; hiệu quả sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; các biện pháp xử lý nợ đọng và đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước.

Về lĩnh vực doanh nghiệp và các tổ chức tài chính - ngân hàng, sẽ tập trung kiểm toán để đánh giá: tính kinh tế, hiệu lực và hiệu quả trong quản lý, sử dụng tài sản, vốn nhà nước, đầu tư xây dựng, quy hoạch, quản lý và khai thác tài nguyên, khoáng sản, đặc biệt là công tác cổ phần hóa, thoái vốn của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty; việc cơ cấu lại các tổ chức tín dụng, đặc biệt là các tổ chức tín dụng yếu kém.

Ngoài ra, đối với kiểm toán chuyên đề, sẽ tập trung kiểm toán một số chuyên đề lớn như: công tác quản lý nợ công để đánh giá tính trung thực, hợp lý của các báo cáo nợ công năm 2016; tính đồng bộ, đầy đủ, hợp lý, khả thi trong việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về nợ công, tính kinh tế, hiệu quả và hiệu lực trong việc quản lý, sử dụng vốn vay và trả nợ; công tác quản lý, sử dụng đất các dự án giao đất đô thị, khu kinh tế, đất tái định cư và đất nông, lâm trường…

Cùng với đó là công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản; tình hình cổ phần hóa, thoái vốn và việc sử dụng giá trị lợi thế quyền thuê đất Nhà nước để góp vốn đầu tư các dự án bất động sản của các doanh nghiệp Nhà nước...