23:02 05/06/2009

HASTC công bố danh sách 17 công ty đăng ký lên sàn UPCoM

Thu Thủy

Sàn Hà Nội vừa thông báo danh sách 17 công ty đại chúng đã đăng ký tham gia sàn UPCoM đợt 1

Sàn UPCoM đi vào hoạt động sẽ mở thêm cơ hội đầu tư cho các nhà đầu tư.
Sàn UPCoM đi vào hoạt động sẽ mở thêm cơ hội đầu tư cho các nhà đầu tư.
Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HASTC) vừa thông báo danh sách 17 công ty đại chúng đã đăng ký tham gia sàn UPCoM đợt 1.

Trong nhóm các công ty đăng ký tham gia thị trường giao dịch chứng khoán các công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCoM) có 1 ngân hàng và 3 công ty chứng khoán, trong đó Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn có vốn điều lệ lớn nhất trong số 17 công ty với 3.299,01 tỷ đồng.

Dự kiến ngày 24/6 này, sàn UPCoM sẽ chính thức hoạt động với 17 doanh nghiệp đăng ký giao dịch.

Trong giai đoạn tiếp theo, dự kiến từ cuối tháng 7 đến cuối tháng 9/2009, cơ quan quản lý sẽ tìm cách đưa 186 cổ phiếu của các công ty mà công ty chứng khoán đang quản lý sổ cổ đông cùng những công ty đại chúng có mong muốn lên UPCoM.

STT

Tên công ty

Vốn điều lệ (tỷ đồng)Tổ chức cam kết hỗ trợ
1Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn3.299,01
Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt
2Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT150,62
3Công ty Cổ phần Chứng khoán Tràng An139Công ty Cổ phần Chứng khoán Tràng An
4Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải90,9
Công ty Chứng khoán BIDV
5Công ty Cổ phần Trường Phú100
6Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai64,3
Công ty Chứng khoán Rồng Việt
7Công ty Cổ phần Domental125
8Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng16,6
Công ty Chứng khoán
Vietcombank
9Công ty Cổ phần Lâm đặc sản Xuất khẩu Quảng Nam30
10Tổng công ty Cổ phần Điện tử Tin học Việt Nam438
Công ty Chứng khoán Đông Nam Á
11Công ty Cổ phần Gạch men Cosevco26
12Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam30
Công ty Chứng khoán Đà Nẵng
13Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà nẵng28
14Công ty Cổ phần Cafico Việt Nam16,29Công ty Chứng khoán Âu Việt
15Công ty Cổ phần Trang trí Đá Vĩnh Cửu40Công ty Chứng khoán Sen Vàng
16Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công360Công ty Chứng khoán Thành Công
17Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương Mại và Công nghiệp Việt Nam150Công ty Chứng khoán Thương Mại và Công nghiệp Việt Nam