11:57 27/10/2016

Hậu "nước mắm nhiễm asen": Không vì cá nhân sai mà xoá sổ tổ chức

Minh Thuý

Sau sự việc Vinastas, ông Khải khẳng định chắc chắn Liên hiệp hội sẽ phải rút kinh nghiệm với các thành viên.

Đại biểu Nghiêm Vũ Khải bên hành lang Quốc hội.
Đại biểu Nghiêm Vũ Khải bên hành lang Quốc hội.
Một vài cá nhân ai đó vi phạm thì xử lý, chứ không vì thế mà xóa sổ một tổ chức mà bản thân hội đó cần thiết cho xã hội, Phó chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam, ông Nghiêm Vũ Khải trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội, sáng 27/10 về hậu "nước mắm nhiễm asen".

Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (Vinastas) là một trong những thành viên của Liên hiệp hội này.

Ông Khải cho biết, khi công bố thông tin vụ "nước mắm nhiễm asen" thì Vinastas có mời ông nhưng lúc đó ông đi công tác và có nói với Phó tổng Thư ký Hội Vinastas rằng: "khi công bố thông tin mang tính chất liên quan đến người tiêu dùng, quyền lợi của người sản xuất thì phải theo thẩm quyền, theo quy định của pháp luật. Đặc biệt đây là vấn đề hệ trọng nên phải bảo đảm tính khoa học, chính xác và khách quan, nếu không thì phiền đấy.

Về động thái của Liên hiệp hội, ông Khải cho biết tổ chức này sẽ tham gia một số hoạt động của đoàn giám sát kiểm tra và hiện nay Thường trực ở nhà cũng đang có biến pháp để chỉnh đốn, đặc biệt phải tham gia vào hoạt động của cơ quan nhà nước theo yêu cầu, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, trách nhiệm của Liên hiệp hội vì Vinastas là một thành viên.
 
Sau sự việc này, ông Khải khẳng định chắc chắn Liên hiệp hội sẽ phải rút kinh nghiệm với các thành viên.

Đối với Liên hiệp hội thì Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều lệ. Còn đối với các hội thành viên như Vinastas thì điều lệ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt. Nên không có quan hệ cấp trên – cấp dưới trực tiếp. Các hội có quyền của họ theo điều lệ do Bộ Nội vụ phê duyệt. Còn dưới góc độ của Liên hiệp hội là tổ chức tập hợp các hội thành viên nên tới đây cũng phải có phương pháp phối hợp trong hoạt động của Liên hiệp hội với các hội thành viên, ông Khải nói cụ thể hơn.

Về câu hỏi liên quan đến ý kiến cho rằng việc công bố thông tin về nước mắm của Vinastas là có động cơ, ông Khải nói: hiện nay tôi cũng thấy báo chí, đại biểu Quốc hội có bình luận về các động cơ của Vinastas, trong đó có động cơ không khách quan, định hướng đến chuyện làm tổn hại đển các nhà sản xuất nước nắm truyền thống. Tôi thì chưa có điều kiện nghiên cứu nên phải chờ kết quả kiểm tra, giám sát mới kết luận được.

Những vi phạm của Vinastas theo quan điểm của ông Khải thì nên ở mức độ đình chỉ tạm thời để kiểm điểm, kiểm tra, đánh giá trách nhiệm, thậm chí xử lý theo quy định của pháp luật. Còn một vài cá nhân ai đó vi phạm thì xử lý, chứ không vì một vài cá nhân vi phạm mà xóa sổ một tổ chức mà bản thân hội đó là cần thiết cho xã hội, ông Khải bày tỏ quan điểm.