16:10 24/10/2020

HDBank sắp chào bán 160 triệu USD trái phiếu chuyển đổi ra nước ngoài

Quỳnh Nguyễn

Thị trường phát hành là Đức và Singapore. Giá chuyển đổi dự kiến 41.800 đồng. Thời hạn chuyển đổi sau 12 tháng 1 ngày đến 59 tháng kể từ ngày phát hành trái phiếu

HDBank dự kiến phát hành riêng lẻ tối đa 160 triệu trái phiếu chuyển đổi ra thị trường Đức và Singapore trong năm 2020 và đối tượng phát hành là cho nhà đầu tư tổ chức.

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã có văn bản gửi đến Ngân hàng Phát triển Tp. Hồ Chí Minh (mã HDB, HDBank) xác nhận việc đăng ký phát hành trái phiếu chuyển đổi tại nước ngoài của HDBank theo phương án phát hành đã được thông qua theo quy định hiện hành.

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đề nghị ngân hàng thực hiện việc báo cáo và công bố thông tin theo quy định về việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo các quy định hiện hành.

Được biết, ngày 23/10/2018, Đại hội đồng cổ đông của HDBank đã quyết nghị thông qua phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi quốc tế với giá trị phát hành tối đa là 300 triệu USD, thời hạn chuyển đổi 05 năm 1 ngày, kể từ ngày phát hành trái phiếu chuyển đổi. Thời gian phát hành trong năm 2018 hoặc đầu năm 2019. Tuy nhiên, từ đó đến nay HDBank vẫn chưa thực hiện chào bán riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi quốc tế.

Mới đây, ngày 04/09/2020, Hội đồng quản trị của HDBank đã thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế, với giá trị phát hành dự kiến tối đa 160 triệu USD. Thời hạn chuyển đổi 05 năm 1 ngày, kể từ ngày phát hành trái phiếu chuyển đổi.

Thời gian phát hành trong năm 2020. Thị trường phát hành dự kiến tại thị trường Đức và Singapore. Đây cũng là loại trái phiếu phát hành cho nhà đầu tư tổ chức.  

Tuy nhiên, trong quyết nghị mới nhất, Hội đồng quản trị của HDBank điều chỉnh một số nội dung liên quan đến chương trình phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế nói trên.

Cụ thể, thông qua nội dung mua lại trái phiếu trước hạn; thời hạn chuyển đổi sau 12 tháng 1 ngày đến 59 tháng kể từ ngày phát hành trái phiếu. Việc chuyển đổi chỉ được thực hiện một lần cho toàn bộ trái phiếu do trái chủ nắm giữ. Giá chuyển đổi dự kiến 41.800 đồng và có thể được điều chỉnh theo các sự kiện pha loãng trong tương lai theo quy định.