14:40 31/05/2016

Hết thời độc quyền nhà mạng trong chung cư

Lâm An

Quy định mới của Hà Nội yêu cầu ít nhất hai doanh nghiệp viễn thông có thể tham gia cung cấp dịch vụ tại một tòa nhà

Hệ thống cáp viễn thông trong tòa nhà phải được thiết kế để sử dụng công
 nghệ mạng cáp quang, đảm bảo cung cấp các dịch vụ cơ bản (điện thoại cố
 định, Internet, truyền hình cáp) trên một đường cáp. <br>
Hệ thống cáp viễn thông trong tòa nhà phải được thiết kế để sử dụng công nghệ mạng cáp quang, đảm bảo cung cấp các dịch vụ cơ bản (điện thoại cố định, Internet, truyền hình cáp) trên một đường cáp. <br>
UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND quy định về việc lắp đặt, quản lý, sử dụng hộp hệ thống cáp viễn thông, hệ thống phủ sóng trong các tòa có nhiều chủ sử dụng trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, quy định chính thức có hiệu lực từ ngày 7/6 điều chỉnh việc lắp đặt, quản lý, sử dụng hộp thư tập trung, hệ thống cáp viễn thông, hệ thống phủ sóng trong các tòa nhà nhiều tầng có nhiều chủ sử dụng được đầu tư xây dựng bằng mọi nguồn vốn trên địa bàn thành phố.

Điểm đáng lưu ý, về thiết kế, lắp đặt hệ thống cáp viễn thông trong tòa nhà, UBND thành phố yêu cầu cần có đủ dung lượng để ít nhất hai doanh nghiệp viễn thông có thể tham gia cung cấp dịch vụ, hoặc cung cấp thêm dịch vụ theo nhu cầu của người sử dụng.

Đồng thời, đảm bảo dễ tiếp cận, thuận tiện cho việc lắp đặt, đấu nối, bảo trì, quản lý và sử dụng nhằm cung cấp các dịch vụ điện thoại cố định, di động, Internet, truyền hình cáp và các dịch vụ khác cho người sử dụng trong tòa nhà.

Hệ thống cáp viễn thông trong tòa nhà phải được thiết kế để sử dụng công nghệ mạng cáp quang, đảm bảo cung cấp các dịch vụ cơ bản (điện thoại cố định, Internet, truyền hình cáp) trên một đường cáp.

Ngoài ra, mỗi căn hộ trong tòa nhà phải được trang bị sẵn một đôi sợi quang từ hộp phân dây hoặc giá đấu dây tới căn hộ. Hệ thống cáp quang lắp đặt trong tòa nhà phải đáp ứng các điều kiện kỹ thuật để các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông tại tòa nhà đều có khả năng đấu nối tại tủ phân cáp hoặc giá đấu dây của tòa nhà…

Trước thực trạng độc quyền cung cấp dịch vụ Internet tại các khu chung cư đã gây bức xúc cho người dân trong thời gian qua. Hồi đầu năm nay, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có chỉ thị yêu cầu tăng cường thanh tra và xử lý nghiêm hành vi này.

Tại chỉ thị này, Bộ yêu cầu Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động cung cấp dịch vụ Internet băng rộng cố định mặt đất, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là hành vi bù chéo giữa các dịch vụ viễn thông và hành vi độc quyền trong hoạt động cung cấp dịch vụ.

Thanh tra Bộ cũng yêu cầu thanh tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên địa bàn, đặc biệt là hành vi “sử dụng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động không bảo đảm nguyên tắc người sử dụng dịch vụ được tự do lựa chọn doanh nghiệp viễn thông trong các tòa nhà, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu đô thị và khu công nghệ thông tin tập trung”.