07:48 25/07/2007

Hiệp hội Thương mại điện tử đại hội ra mắt

Hàn Ngọc

Đại hội lần thứ nhất của Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) vừa diễn ra sáng 24/7 tại Hà Nội

Đại hội toàn thể lần thứ nhất của Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam.
Đại hội toàn thể lần thứ nhất của Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam.
"Phải làm thực chất để phát triển mạnh mẽ". Bộ trưởng Bộ Thương mại Trương Đình Tuyển đã có lời khuyên như vậy tại Đại hội lần thứ nhất của Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) vừa diễn ra sáng 24/7 tại Hà Nội.

Bộ trưởng nói, sự kiện VECOM được ra đời có thể coi là một bước tiến quan trọng của ngành thương mại điện tử Việt Nam trong bối cảnh hội nhập toàn diện hiện nay. Tuy nhiên, theo ông, là một cơ quan hiệp hội đại diện cho quyền lợi của cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời cũng góp phần giúp các cơ quan quản lý Nhà nước hoàn thiện các chính sách về thương mại điện tử, VECOM cần hoạt động thật sự hiệu quả và thực chất.

VECOM chính thức được thành lập theo Quyết định số 706/QĐ-BNV ngày 25/6/2007 của Bộ Nội vụ. Đây là một tổ chức xã hội - nghề nghiệp của các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân có sử dụng hoặc ứng dụng thương mại điện tử phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ hoặc nghiên cứu, cung cấp các dịch vụ về thương mại điện tử.

Tại kỳ đại hội đầu tiên, đại diện một số doanh nghiệp và chuyên gia cho rằng, với việc có một tổ chức đại diện như hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp thương mại điện tsẽ có nhiều thuận lợi trong quá trình phát triển của mình.

Song, cũng đã có những ý kiến cho rằng, trong bối cảnh hội nhập sâu rộng hiện nay, đặc biệt là sự gia nhập thị trường của các “đại gia” trong làng thương mại điện tử thế giới mà điển hình vừa qua là sự xuất hiện của eBay, các doanh nghiệp thương mại điện tử Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn trong cạnh tranh.

Do đó, theo một số chuyên gia, điều mà VECOM cùng các thành viên của mình cần phải tránh là tình trạng “lập hiệp hội rồi để đó”, làm việc kiểu hình thức.