09:35 11/09/2007

Hiệp ước cải cách Hiến pháp là mục tiêu gần của EU

N.Hạnh

27 nước thành viên EU đã bày tỏ quyết tâm phá vỡ bế tắc xung quanh Hiệp ước cải cách Hiến pháp EU trong tương lai

Mặc dù còn một số bất đồng, nhưng tất cả các nước thành viên EU đều "rất khẩn trương" và muốn kết thúc vấn đề được coi là thách thức đối với sự đoàn kết trong EU.
Mặc dù còn một số bất đồng, nhưng tất cả các nước thành viên EU đều "rất khẩn trương" và muốn kết thúc vấn đề được coi là thách thức đối với sự đoàn kết trong EU.
Tại Hội nghị các Bộ trưởng Ngoại giao Liên minh châu Âu (EU) ở Bồ Đào Nha, toàn bộ 27 nước thành viên EU đã bày tỏ quyết tâm phá vỡ bế tắc xung quanh Hiệp ước cải cách Hiến pháp EU trong tương lai.

Bộ trưởng Ngoại giao Bồ Đào Nha, người chủ trì Hội nghị, cho biết EU đã đặt ra thời gian biểu và tất cả các nước thành viên EU đều quyết tâm đạt được mục tiêu cải cách Hiến pháp theo thời gian đề ra.

Mặc dù còn một số bất đồng, nhưng tất cả các nước thành viên EU đều "rất khẩn trương" và muốn kết thúc vấn đề được coi là thách thức đối với sự đoàn kết trong EU.

Bồ Đào Nha mong muốn đạt được thỏa thuận cuối cùng về vấn đề Hiến pháp EU tại Hội nghị cấp cao EU diễn ra trong ngày 18, 19/10 tới, đồng thời có thể ký kết văn bản này cuối năm nay.

Tuy nhiên, để Hiệp ước cải cách Hiến pháp EU được thông qua theo đúng lịch trình, 27 nước thành viên EU cần ít nhất một năm để bản Hiệp ước này được thông qua tại Quốc hội các nước thành viên, thậm chí có nước phải tiến hành trưng cầu ý dân.