13:52 20/11/2012

Hình ảnh ông Obama công du Đông Nam Á

An Huy

Chuyến thăm châu Á ngay sau khi tái đắc cử của Tổng thống Obama nhấn mạnh sự dịch chuyển trọng tâm chiến lược của Mỹ về khu vực này