17:55 25/02/2018

HKB bị phạt 100 triệu đồng vì thông tin sai lệch

KIỀU LINH

HKB bị phạt gần 200 triệu đồng vi vi phạm về công bố thông tin chậm và thông tin sai lệch

HKB bị phạt hàng trăm triệu đồng vì thông tin sai lệch.
HKB bị phạt hàng trăm triệu đồng vì thông tin sai lệch.

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc (mã chứng khoán HKB - HNX) vì công bố thông tin chậm và công bố thông tin sai lệch.

Theo quyết định xử phạt, HKB bị phạt tiền 70 triệu đồng, căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể, năm 2016 và 2017, công ty này công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với một loạt báo cáo tài chính và nghị quyết của Hội đồng quản trị như: Báo cáo tài chính quý 3/2015; báo cáo tài chính Công ty và tổng hợp quý 1, quý 2 năm 2016; báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 đã được soát xét; báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán; … Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc vay vốn Vietcombank Hoàn Kiếm; Nghị quyết Hội đồng quản trị số 15 về việc thông qua việc vay vốn ông Dương Quang Lư để bù đắp nhu cầu vốn lưu động của công ty; một số Nghị quyết Hội đồng quản trị về bổ nhiệm, miễn nhiệm đối với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng;…

Chưa dừng ở đó, HKB còn bị phạt tiền 100 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch. Cụ thể, công ty này đã công bố thông tin sai lệch chỉ tiêu tiền mặt trong báo cáo tài chính năm 2016 được kiểm toán ký ngày 30/3/2017 và ngày 6/4/2017; các chỉ tiêu tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác và đầu tư vào công ty con, chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố tại báo cáo tài chính năm 2016 được kiểm toán ký ngày 30/3/2017.

Công ty Cổ phần Nông nghiệp và thực phẩm Hà Nội Kinh Bắc tiền thân là Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Hà Nội - Kinh Bắc, được thành lập ngày 9/11/2009. Ngành nghề kinh doanh chính là chế biến và kinh doanh sắn lát, hồ tiêu; chế biến và kinh doanh nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi: ngô, sắn, cám gạo, đậu tương; chế biến lúa, gạo xuất khẩu và tiêu dùng nội địa.

Trước đó, giữa năm 2017, HKB cũng đã bị đưa vào diện bị cảnh báo từ do công ty vi phạm quy định công bố thông tin từ 4 lần trở lên kể từ 1/1/2017.

Câu chuyện chậm công bố thông tin khiến cổ phiếu rơi vào diện cảnh báo của HKB không phải hiếm trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Theo chuyên gia trong ngành chứng khoán, nhà đầu tư cần phải có ý thức tự bảo vệ mình bằng việc xem xét đầu tư vào những mã cổ phiếu mà doanh nghiệp có lịch sử tuân thủ tốt nghĩa vụ công bố thông tin, có văn hóa minh bạch.