08:27 18/10/2018

HNX công bố danh sách cổ phiếu cảnh báo nhà đầu tư trên sàn UpCom

Thủy Tiên

Tại ngày 17/10, HNX công bố có 94 mã bị hạn chế giao dịch, 10 mã bị đình chỉ giao dịch và 8 mã có vốn chủ sở hữu nhỏ hơn 10 tỷ đồng

Danh sách cảnh báo nhà đầu tư đợt này có tổng cộng 112 mã.
Danh sách cảnh báo nhà đầu tư đợt này có tổng cộng 112 mã.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố danh sách cổ phiếu cảnh báo nhà đầu tư mới nhất với 8 mã có vốn chủ sở hữu nhỏ hơn 10 tỷ đồng, 94 mã bị hạn chế giao dịch và 10 mã bị đình chỉ giao dịch.

Theo đó, HNX thông báo danh sách chứng khoán đăng ký giao dịch của bảng cảnh báo nhà đầu tư như sau:

Danh sách mã có vốn chủ sở hữu nhỏ hơn 10 tỷ đồng: CID, DBH, HIS, LQN, SJM,VNA, VPC, WTC.

Danh sách mã bị hạn chế giao dịch: BT6, CC4, PXA, SDH, TCK, MVN, PIV, B82, VNA, ILC, VNY, FCS, MES, SDX, TSD, VTG, AMP, TV1, L44, KHL, EFI, ONW, SD3, TEC, TH1, VVN, S12, X18, SDY, DP2, VNH, RHN, VES, YRC, VCT, PVY, TCJ, PX1, PTE, PHH, DSG, JOS, CPI, MCI, PPG, TNM, CGP, PVR, VC5, V15, SD8, PID, BHV, I10, SHG, CNT, TBT, PXC, GTC, ATA, X77, VLF, SP2, DCT, FDG, S96, CAD, SD1, STL, GTT, SSF, SDB, AVF,BHC, CTN, ĐM,GGG,HFX, HLA, ISG, LCC, LM3, NOS, NTB, PSG, PVA, PXM, S27, SCO, SSG, V11, VSG, VST, VTI.

Danh sách mã bị đình chỉ giao dịch: KSA, VKP, BAM, KSS, MTM, KTB, PTK, VSP, FBA, BGM.

Như vậy so với danh sách công khai trước thì danh sách bị hạn chế giao dịch lần này đã tăng lên 6 mã.

Bên cạnh đó, danh sách công ty bị đình chỉ giao dịch giảm đi 1 mã là CDO của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị do công ty này đã công bố thông tin, khắc phục nguyên nhân dẫn đến tình trạng chứng khoán bị đình chỉ giao dịch.