08:30 10/01/2019

HNX công bố top 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn nhất

Đào Vũ

Trong năm nay, công ty chứng khoán SSI đã trở thành quán quân trên cả ba sàn về thị phần môi giới cổ phiếu

10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn nhất trên HNX.
10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn nhất trên HNX.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa mới công bố 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới cổ phiếu thị trường niêm yết lớn nhất trên sàn HNX năm 2018.

Tính chung 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn nhất sàn HNX chiếm 67,16% thị phần cả nước, các công ty còn lại chiếm 32,84% thị phần. Trong đó top 3 công ty chứng khoán có thị phần lớn nhất là SSI, VNDS và HSC chiếm gần 29,63%.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (SSI) tiếp tục đứng đầu thị phần môi giới trên HNX với 11,89%, cách khá xa so với á quân là Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect (VNDS) với 9,16%.

Tiếp sau đó là Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM với (HSC) 8,58%; Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) ở vị trí thứ tư với 8,44%. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS), Công ty Cổ phần Chứng khoán ACB (ACBS), Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (FPTS), Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC), Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC).

Đáng chú ý, vị trí thứ 10 đã xuất hiện cái tên mới là Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBS) với 3,48%.

Bên cạnh đó, HNX cũng công bố 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn nhất sàn UpCom. Công ty Chứng khoán SSI đã vượt qua VNDS để chiếm vị trí dẫn đầu với thị phần đạt 11,09%. Như vậy, trong năm nay, SSI đã trở thành quán quân trên cả ba sàn về thị phần môi giới cổ phiếu.

Về thị trường trái phiếu trên HNX, có 4 công ty nằm trong nhóm có tỷ trọng trên 10% gồm BSC, BVSC, VCBS, HSC. Nhóm có tỷ trọng từ 5% đến 10% chỉ có một mình VCSC. Các công ty còn lại đều thuộc nhóm có tỷ trọng dưới 5%.