10:53 03/04/2019

HNX tiếp tục đưa V21, CMC và CAN vào diện bị cảnh báo

Hà Anh

HNX thông báo tiếp tục đưa một loạt doanh nghiệp niêm yết trên HNX vào diện bị cảnh báo do lợi nhuận kết quả kinh doanh năm 2018 là con số âm

Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu V21 trong thời gian qua - Nguồn: HNX.
Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu V21 trong thời gian qua - Nguồn: HNX.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo tiếp tục đưa một loạt doanh nghiệp niêm yết trên HNX vào diện bị cảnh báo do lợi nhuận kết quả kinh doanh năm 2018 là con số âm.

Cụ thể: Cổ phiếu V21 của Công ty Cổ phần Vinaconex 21 vào diện bị cảnh báo từ ngày 4/4 tới do lợi nhuận sau thuế năm 2018 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2018 trên Báo cáo tài chính tổng hợp kiểm toán năm 2018 của công ty là con số âm.

Còn cổ phiếu CMC của Công ty Cổ phần Đầu tư CMC vào diện bị cảnh báo từ ngày 4/4 do lợi nhuận sau thuế năm 2018 trên báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 là con số âm

Cổ phiếu CAN của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long cũng vào diện bị cảnh báo từ ngày 4/4 do lợi nhuận sau thuế năm 2018 trên Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2018 của công ty là con số âm.

Trước đó, cổ phiếu SMS của Công ty Cổ phần chế tạo Kết cấu Thép VNECO.SSM vào diện bị kiểm soát từ ngày 1/4 do lợi nhuận sau thuế năm 2017 và 2018 trên báo cáo tài chính kiểm toán của công ty là con số âm. Bên cạnh đó, cổ phiếu này chỉ được phép giao dịch vào phiên thứ 6 hàng tuần.

HNX sẽ có thông báo đưa các cổ phiếu trên ra khỏi diện bị cảnh báo sau khi công ty khắc phục được nguyên nhân dẫn đến tình trạng chứng khoán bị cảnh báo theo Quy chế niêm yết.

Như vậy, từ đầu năm đến nay HNX đã 12 cổ phiếu vào diện bị cảnh báo gồm các mã: CMC, CAN, V21, CT6, DC2, VE8, KKC, L43, PCG, VTS, LDP, HLY và 4 mã gồm: SSM, SCL, VCR, HVA vào diện bị kiểm soát.