00:42 20/07/2019

Hòa Bình có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Song Hà

Ông Bùi Văn Khánh sinh năm 1964, có trình độ tiến sỹ kinh tế, cao cấp lý luận chính trị

Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Bùi Văn Tỉnh tặng hoa chúc mừng ông Bùi Văn Khánh (bên phải) được bầu làm Chủ tịch UBDN tỉnh Hòa Bình.
Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Bùi Văn Tỉnh tặng hoa chúc mừng ông Bùi Văn Khánh (bên phải) được bầu làm Chủ tịch UBDN tỉnh Hòa Bình.

Tại Kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa 16 nhiệm kỳ 2016-2021 vừa diễn ra, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu và biểu quyết thông qua các Nghị quyết liên quan đến nhân sự.

Theo đó, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu và biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên UBND tỉnh khóa 16 đối với bà Bùi Thị Thúy Bình, Giám đốc Sở Tư pháp; tiến hành bỏ phiếu và biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình khóa 16, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Bùi Văn Khánh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Bùi Văn Khánh sinh năm 1964; là người dân tộc Mường; quê quán: xã Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn; thường trú: thành phố Hòa Bình. Ông Khánh vào Đảng ngày 19/1/1989, có trình độ chuyên môn: Tiến sỹ kinh tế; Trình độ lý luận chính trị Cao cấp.

Trước khi được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh, ông Khánh từng giữ nhiều chức vụ quan trọng tại Hòa Bình như: Phó chủ tịch UBND thị xã Hòa Bình; Phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hòa Bình; Giám đốc Sở Khoa học-Công nghệ tỉnh Hòa Bình. 

Từ tháng 8/2014 đến nay, ông Khánh là Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh. Đầu tháng 7/2019, ông Khánh được phân công làm Phó bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình. 

Cũng tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hòa Bình đã bỏ phiếu và biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình khóa 16, nhiệm kỳ 2016- 2021 đối với ông Nguyễn Văn Quang, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh nghỉ hưu theo chế độ.

Đồng thời biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Phó trưởng Ban dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16 đối với ông Xa Đức Thọ do chuyển công tác nhận nhiệm vụ mới; Biểu quyết thông qua Nghị quyết về xác nhận kết quả miễn nhiệm ủy viên UBND tỉnh  đối với ông Quách Đình Minh, nguyên Giám đốc Sở Tư pháp, nghỉ hưu theo chế độ.