Hoàng Anh Gia Lai dự định phát hành thêm 185 triệu cổ phiếu

Do phát hành với giá 7.200 đồng/cổ phiếu, dưới mệnh giá nên Hoàng Anh Gia Lai phải bù đắp 518 tỷ đồng...

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu HAG có xu hướng tăng điểm từ đầu tháng 6.

Thủy Tiên

03/08/2018 20:48

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán HAG) vừa công bố nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2018.

Theo đó, HAG dự định sẽ phát hành thêm 185 triệu cổ phiếu, tương đương gần 20% lượng cổ phiếu đang lưu hành. Cổ phiếu phát hành riêng lẻ đợt này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm từ ngày hoàn thành.

Với giá 7.200 đồng/cổ phiếu theo hình thức phát hành riêng lẻ, công ty dự kiến thu về khoảng 1.332 tỷ đồng.

Do phát hành dưới mệnh giá nên phần chênh lệch sẽ được bù đắp bởi thặng dư vốn cổ phần của công ty. Như vậy, tổng giá trị thặng dư vốn cổ phần cần sử dụng để bù đắp là 518 tỷ đồng. Tại báo cáo đã được kiểm toán cuối năm 2017, công ty có nguồn thặng dư vốn cổ phần đạt 3.264 tỷ đồng. 

Mục đích của đợt phát hành lần này là tái cơ cấu tài chính theo hướng tăng vốn chủ sở hữu, giảm nợ vay đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn, giảm bớt rủi ro tài chính của công ty.

Kết thúc quý 2/2018, HAG ghi nhận lợi nhuận sau thuế âm 14 tỷ đồng. Với khoản lỗ này cùng lợi nhuận vỏn vẹn 3 tỷ đồng của quý 1 khiến công ty lỗ ròng 11 tỷ đồng sau 6 tháng đầu năm.

Tính đến ngày 30/6/2018, tổng tài sản của HAG đã lên tới 55.106 tỷ đồng, tăng 2.044 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Khối tài sản này được hình thành bởi nguồn vốn nợ phải trả lên tới 36.851 tỷ đồng (chiếm 66,8%) và nguồn vốn chủ sở hữu 18.255 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, HAG đang tăng mạnh trong thời gian gần đây. Chốt phiên giao dịch ngày 3/8, thị giá HAG ở mức giá 7.150 đồng/cổ phiếu, tăng 60% so với mức giá đầu tháng 5. Vốn thóa thị trường khoảng 6.630 tỷ đồng.