15:40 10/10/2013

Hoàng Anh Gia Lai thoái vốn công ty bất động sản

Hà Anh

Cổ đông HAG thông qua trả cổ tức 5% bằng tiền cho năm 2012 và chào bán ra công chúng 35,97 triệu cổ phiếu công ty bất động sản

Diễn biến giá cổ phiếu HAG trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu HAG trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE) thông báo nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 9/10 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Theo đó, Hội đồng Quản trị công ty thống nhất phê duyệt phương án trả cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt, với tỷ lệ 5% vốn, tương ứng mỗi cổ đông nhận được 500 đồng/cổ phiếu. Nguồn chi cổ tức từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2012. Thời gian dự kiến chi cổ tức vào quý 4/2013.

Với 718.154.693 cổ phiếu đang lưu hành, HAG sẽ phải chi ra hơn 359 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2012.

Ngoài ra, Hội đồng Quản trị công ty thống nhất phê duyệt phương án tái cấu trúc lĩnh vực kinh doanh bất động sản thông qua phương án chào bán ra công chúng 32,95 triệu cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản An Phú do HAGL sở hữu. Hiện HAG đang sở hữu 35,79 triệu cổ phiếu An Phú, tương ứng 99,9% cổ phần công ty này.

Công ty An Phú sẽ hoạt động trong thời gian 3 năm, thực hiện bán các dự án bất động sản cho Hoàng An Gia Lai từ đó xử lý các khoản nợ xấu cho công ty.

Mới đây, HAG công bố một loạt nhân sự của Hoàng Anh Gia Lai được chuyển sang An Phú để thực hiện việc tái cấu trúc mảng kinh doanh bất động sản. Theo đó, ông Lê Hùng rời vị trí thành viên Hội đồng Quản trị để làm Chủ tịch An Phú, ông Nguyễn Văn Tốn - nguyên trưởng Ban kiểm soát sẽ làm Tổng Giám đốc An Phú và ông Trà Văn Hàn - nguyên Phó Tổng giám đốc Hoàng Anh Gia Lai cũng được miễn nhiệm để đảm nhiệm vị trí mới tại An Phú.