09:30 16/05/2008

Hội thảo về IPO và niêm yết tại thị trường chứng khoán Singapore

H.Xuân

Hội thảo với chủ đề: “IPO và niêm yết tại thị trường chứng khoán Singapore” sẽ diễn ra tại Hà Nội vào ngày 19/5/2008 và Tp.HCM vào ngày 21/5/2008

Một cuộc Hội thảo với chủ đề: “IPO và niêm yết tại thị trường chứng khoán Singapore” sẽ diễn ra tại Hà Nội vào ngày 19/5/2008 và Tp.HCM vào ngày 21/5/2008.

Đây là hội thảo do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Tập đoàn Tài chính ICH Singapore phối hợp cùng tổ chức, trong khuôn khổ chương trình kết nối thị trường Việt Nam- Singapore, để đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa hai thị trường, đồng thời tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận với các tiêu chuẩn niêm yết tại thị trường Singapore.

Tại đây, các nội dung liên quan đến IPO và niêm yết trên thị trường chứng khoán Singapore như: các quy định về niêm yết của Sở Giao dịch chứng khoán, quy chế công bố thông tin và chế độ báo cáo, các vấn đề về trách nhiệm pháp lý của công ty đại chúng ở Singapore.

Hội thảo là cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu về quy trình IPO tại nước ngoài. Theo dự kiến, ngoài các công ty niêm yết còn có các công ty đại chúng và các doanh nghiệp cổ phần hóa của Việt Nam tham dự.