16:03 31/05/2021

Hơn 406 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư công đã được phân bổ trong 5 tháng 2021

Với kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công là 461.300 tỷ đồng trong năm 2021, trong 7 tháng còn lại của năm 2021 sẽ phải phân bổ nốt 54,837 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư....

Năm 2021 Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công là 461.300 tỷ đồng
Năm 2021 Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công là 461.300 tỷ đồng

Báo cáo của Bộ Tài chính vừa được công bố đã ghi nhận kết quả phân bổ vốn đầu tư công trong 5 tháng đầu năm 2021. Theo đó, tính từ đầu năm đến hết tháng 5/2021, tổng số vốn đầu tư đã được phân bổ là 406.463,67 tỷ đồng, đạt 88,11% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ đã giao.

Nếu so với kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công là 461.300 tỷ đồng mà Thủ tướng Chính phủ giao thực hiện trong năm 2021 thì trong 7 tháng còn lại của năm 2021, vốn đầu tư công phải phân bổ còn khoảng 54,837 nghìn tỷ đồng, chiếm gần 11,89% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Cũng theo báo cáo của Bộ Tài chính, nếu tính cả số kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương mà các địa phương đã giao tăng so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao là trên 49.078 tỷ đồng thì số vốn đã được phân bổ 5 tháng đầu năm 2021 là 455.541,97 tỷ đồng, đạt 98,75% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ đã giao.

Trong tổng số vốn đã phân bổ 5 tháng qua thì vốn ngân sách trung ương là 169.626,7 tỷ đồng, đạt 82,34% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Vốn cân đối ngân sách địa phương là 285.915,265 tỷ đồng, đạt 111,99% kế hoạch vốn Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao.

Báo cáo cho biết danh sách một số bộ, ngành và địa phương có tỷ lệ vốn chưa phân bổ cao gồm Bộ Thông tin và Truyền thông còn trên 94,77%, Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc còn trên 88%, Ban quản lý Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam còn trên 85,21%, tỉnh Phú Thọ còn 84,3%, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh còn 82,16%, Bộ Y tế còn 75,91%, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam còn 74,47%, Bộ Khoa học và Công nghệ còn 77,11%, tỉnh Hưng Yên còn 56,35%, tỉnh Bắc Ninh còn 53,06%...

Báo cáo đưa ra danh sánh 7 bộ và 8 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên 25% kế hoạch. Đặc biệt có một số địa phương có tỷ lệ giải ngân cao như Kiểm toán nhà nước giải ngân đạt 46,89%, tỉnh Thái Bình đã giải ngân đạt 73,74%, Hưng Yên đạt 47,22%, Nam Định đạt 45,17%, Thanh Hóa đạt 44,39% và Hà Nam đạt 41,46%...

Có 39 trong tổng số 50 bộ, ngành và 17 trong tổng số 63 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 15%. Đặc biệt có 13 bộ chưa giải ngân kế hoạch vốn và có 8 bộ có tỷ lệ giải ngân dưới 1%.

Nguyên nhân chậm giải ngân vốn đầu tư công ở một số bộ, ngành và địa phương được Bộ Tài chính cho là do các đoan vị này mới giao kế hoạch vốn đợt 1, số vốn còn lại chưa phân bổ cho các dự án chưa đủ điều kiện bố trí vốn kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2021 do các dự án khởi công mới chưa có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Bên cạnh đó, một số dự án đã quá thời gian thực hiện với quy định hiện đang trình Thủ tướng Chính phủ xử lý. Ngoài ra còn có một số dự án, nhiệm vụ quy hoạch chưa đủ thủ tục, dự án sử dụng vốn ODA chưa ký hiệp định hoặc đang điều chỉnh hiệp định…