09:02 03/08/2007

Hơn 50% dân số thế giới sống ở đô thị vào năm 2030

Nguyên Hạnh

Báo cáo mới nhất của Liên hợp quốc cho biết đến năm 2030, dân số thế giới sống tại các đô thị sẽ tăng gấp đôi so với hiện nay

Hiện tại, số người sống trong các khu ổ chuột chiếm 1/3 cư dân các đô thị.
Hiện tại, số người sống trong các khu ổ chuột chiếm 1/3 cư dân các đô thị.
Báo cáo mới nhất của Liên hợp quốc cho biết đến năm 2030, dân số thế giới sống tại các đô thị sẽ tăng gấp đôi so với hiện nay.

Trong báo cáo "Tình hình dân số thế giới ", Liên hiệp quốc cho biết dân cư sinh sống trong những khu nhà ổ chuột ở các thành phố của châu Phi và châu Á đang tăng mạnh, khoảng 1 triệu người/tuần.

Đến năm 2008, số dân sống ở thành thị sẽ đông hơn dân số nông thôn. Hiện tại, số người sống trong các khu ổ chuột chiếm 1/3 cư dân các đô thị và hơn 90% cư dân này là ở các nước đang phát triển ở khu vực Nam Á, Đông Á, các nước châu Phi ở phía Nam sa mạc Sahara và Mỹ Latinh.

Đô thị hoá là một quá trình tất yếu, và không thể kiểm soát sự phát triển của đô thị bằng cách ngăn chặn người dân nông thôn di cư ra thành phố, Liên hiệp quốc cho rằng xu hướng này có thể mang ý nghĩa tích cực nếu được xử lí một cách thỏa đáng.

Vì bước vào thời đại công nghiệp, không một quốc gia nào phát triển kinh tế mà lại không phải trải qua quá trình đô thị hóa.