08:48 22/05/2011

Hơn 62 triệu cử tri cả nước đi bầu cử

Nguyễn Vũ

Lần đầu tiên bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 13 và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp được tiến hành cùng 1 ngày

Khu vực bỏ phiếu số 3 phường Nguyễn Du, thành phố Hà Nội tiến hành nghi thức trước khi bắt đầu bỏ phiếu - Ảnh: Chinhphu.vn
Khu vực bỏ phiếu số 3 phường Nguyễn Du, thành phố Hà Nội tiến hành nghi thức trước khi bắt đầu bỏ phiếu - Ảnh: Chinhphu.vn
Hôm nay, ngày 22/5/2011, lần đầu tiên cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 13 và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 được tiến hành vào cùng 1 ngày.

Theo thông tin từ Hội dồng bầu cử Trung ương, cả nước có 62.675.812 cử tri đi bầu tại 90.189 khu vực bỏ phiếu ở 63 tỉnh, thành trong cả nước để bầu ra 500 đại biểu Quốc hội và 3.3.829 đại biểu hội đồng nhân dân cấp tỉnh, 21.125 đại biểu cấp huyện và 281.136 đại biểu cấp xã nhiệm kỳ tới.

Trong số 827 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 13 (gồm 182 người ở trung ương và 645 người ở địa phương), có 260 nữ, 133 người dân tộc thiểu số, 118 người ngoài Đảng, 183 người là đại biểu Quốc hội khóa 12 tái ứng cử, 183 người trẻ tuổi (dưới 40 tuổi), 15 người tự ứng cử.

Về trình độ, 304 người có trình độ trên đại học; 492 người có trình độ đại học; 31 người có trình độ cao đẳng trở xuống.

Tại cuộc bầu cử này, 100% ủy viên Bộ Chính trị, 16/27 thành viên Chính phủ tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội. Đáng chú ý, đã có gần 100 doanh nhân, trong đó nhiều doanh nhân nổi tiếng tham gia ứng cử vào Quốc hội.

Ở 14 tỉnh, thành phố trong cả nước có 25 người tự ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.  Và trong số 5.965 ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, có 2.052 nữ, 1.146 người dân tộc thiểu số, 1.211 người trẻ tuổi, 872 người ngoài Đảng.

Bắt đầu từ 7 giờ, dự kiến đến 19 giờ cùng ngày, cuộc bầu cử sẽ kết thúc.

Được sự nhất trí của Hội đồng bầu cử Trung ương, từ ngày 2/5/2011 đến ngày 21/5/2011, một số khu vực bỏ phiếu thuộc các địa bàn hải đảo, miền núi, vùng sâu, vùng xa của 14 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tổ chức bầu cử sớm.