14:29 27/04/2011

Công bố danh sách 827 ứng viên đại biểu Quốc hội khóa 13

Nguyên Hà

Chậm nhất ngày 2/5 tới, việc niêm yết danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội sẽ được thực hiện

Danh sách cử tri đã được niêm yết từ ngày 17/4.
Danh sách cử tri đã được niêm yết từ ngày 17/4.
Ngày 26/4, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 351/NQ-HÐBC công bố danh sách 827 người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá 13 tại 183 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu.

Như vậy, danh sách này đã ít hơn ba người so với con số 830 ứng cử viên theo báo cáo của Hội đồng Bầu cử tại phiên họp chiều 25/4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Trước đó, cũng đã có 2 ứng cử viên xin rút khỏi danh sách chính thức, sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3.

Theo danh sách được công bố, Tổng bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1 của thành phố Hà Nội, gồm quận Ba Đình, quận Hoàn Kiếm và quận Tây Hồ. Thông tin tại danh sách này cho biết ông Trọng đã là đại biểu Quốc hội khóa 11 và 12.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ứng cử tại đơn vị bầu cử số 3 của thành phố Hải Phòng gồm các huyện An Lão, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo và hai quận Kiến An, Dương Kinh. Ông Dũng đã là đại biểu Quốc hội các khóa 10, 11, 12.

Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1 của tỉnh Hà Tĩnh gồm các huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Hương Khê và thành phố Hà Tĩnh. Cũng như Thủ tướng, ông Hùng cũng là đại biểu 3 khóa: 10, 11 và 12.

Theo Hội đồng Bầu cử, việc phân bổ những người ứng cử ở Trung ương về 63 tỉnh, thành phố được thực hiện trên cơ sở các tiêu chí cụ thể để bảo đảm tất cả các vùng, miền, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đều có ứng cử viên của Trung ương.

Lãnh đạo cấp cao (từ ủy viên Trung ương Đảng, bộ trưởng và tương đương trở lên) căn cứ vào nhiệm vụ để lựa chọn địa phương về ứng cử; được phân bổ ở các tỉnh, thành phố là trung tâm chính trị, trung tâm kinh tế, hoặc vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, miền núi biên giới, hải đảo để bảo đảm sự lãnh đạo đồng đều trong cả nước.

Người ứng cử đang công tác ở địa phương được giới thiệu ứng cử để chuyển về Trung ương công tác thì ứng cử ngay tại địa phương đó. Đại biểu khóa 12 tái cử cơ bản được tiếp tục tái cử tại địa phương đang là đại biểu.

Chậm nhất ngày 2/5 tới, việc niêm yết danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội sẽ được thực hiện.

Sau đó, các ứng cử viên sẽ có ít nhất 10 cuộc gặp gỡ tiếp xúc với cử tri để vận động bầu cử, báo cáo với cử tri về dự kiến chương trình hành động của mình nếu trúng cử đại biểu Quốc hội.