21:34 10/01/2013

HOSE chấp thuận cho BIDV hoãn niêm yết

Hà Anh

BIDV phải thực hiện cập nhật bổ sung hồ sơ đầy đủ trước ngày đăng ký giao dịch chính thức

BIDV sẽ phải báo cáo việc thay đổi thời điểm niêm yết tại kỳ Đại hội cổ đông gần nhất.
BIDV sẽ phải báo cáo việc thay đổi thời điểm niêm yết tại kỳ Đại hội cổ đông gần nhất.
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) thông báo về việc niêm yết cổ phiếu của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV.

Theo đó, HOSE chấp thuận cho BIDV thay đổi thời điểm đưa cổ phiếu BID vào giao dịch đến thời điểm thích hợp theo đề nghị của BIDV tại công văn ngày 8/1/2013.

HOSE cũng đề nghị BIDV báo cáo việc thay đổi thời điểm niêm yết tại kỳ Đại hội cổ đông gần nhất. Ngoài ra, BIDV phải thực hiện cập nhật bổ sung hồ sơ đầy đủ trước ngày đăng ký giao dịch chính thức, đồng thời công bố thông tin các thông tin liên quan đến việc niêm yết cho cổ đông theo quy định.

Trước đó, BIDV đã có thông báo hoãn niêm yết 2.301.170.542 cổ phiếu với mã chứng khoán BID do tình hình thị trường chứng khoán thời gian qua liên tục suy giảm, đặc biệt là nhóm cổ phiếu ngân hàng, tính thanh khoản của thị trường không cao. BIDV nhận định việc niêm yết cổ phiếu BIDV trong năm 2012 sẽ không thuận lợi và không đảm bảo được lợi ích cho các cổ đông nắm giữ cổ phiếu về mức giá cũng như tính thanh khoản của cổ phiếu.

Được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và ủy quyền của Đại hội cổ đông, Hội đồng Quản trị BIDV đã quyết định hoãn niêm yết cổ phiếu BIDV trong năm 2012 tới thời điểm thích hợp.