14:00 16/04/2018

HOSE loại bỏ cổ phiếu VHG thuộc VNSmall và VNAllshare, VNX Allshare

Hà Anh

HOSE thông báo cổ phiếu VHG của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam bị loại bỏ khỏi rổ chỉ số VNSmall và VNAllshare từ ngày 19/4/2018

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) vừa công bố, cổ phiếu VHG của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam bị loại bỏ khỏi rổ chỉ số VNSmall và VNAllshare từ ngày 19/4/2018.

Nguyên nhân là vì Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam bị đưa vào diện bị kiểm soát.

Cùng với đó, HOSE cũng công bố loại cổ phiếu VHG khỏi rổ chỉ số VNX Allshare từ ngày 19/4/2018 do Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam bị đưa vào diện bị kiểm soát.

Bên cạnh đó, HOSE cũng đưa ra nhiều trường hợp cổ phiếu vào điện bị kiểm soát và hủy niêm yết bắt buộc.

Cụ thể: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 (mã TV1) bị hủy niêm yết do công ty kiểm toán từ chối cho ý kiến đối với Báo cáo tài chính kiểm toán công ty mẹ năm 2017, Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2017.

* Cổ phiếu PIT của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Petrolimex vào diện kiểm soát do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2014 là -9,8 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ năm 2015 là -7,9 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2014 và năm 2015

Ngày 28/3/2018, HOSE nhận được Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Công ty và đã CBTT ra thị trường. Theo đó, lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính hợp nhất là -47,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2017 là –57,1 tỷ đồng. Như vậy, công ty chưa khắc phục nguyên nhân rơi vào diện kiểm soát. Theo đó, HOSE tiếp tục giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu PIT, việc xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu PIT sẽ căn cứ vào Báo cáo tài chính Hợp nhất soát xét bán niên 2018 của công ty.

* Cổ phiếu PPI của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Dự án Hạ tầng Thái Bình Dương bị đưa vào diện kiểm soát (chỉ được giao dịch vào buổi chiều của ngày giao dịch), kể từ ngày 19/4/2018 do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2016 là -37,27 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là – 13,2 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2017 là -84,66 tỷ; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là -68,25 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cũng có thông báo đưa một loạt cổ phiếu và diện bị kiểm soát; bị cảnh báo….

Cụ thể: Cổ phiếu OCH của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương vào diện bị kiểm soát từ ngày 16/4 do lợi nhuận sau thuế năm 2016, 2017 của công ty là con số âm.

* Cổ phiếu SCL của Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường vào diện bị cảnh báo từ ngày 13/4 do lợi nhuận sau thuế năm 2017 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2017 trên báo cáo tài chính kiểm toán của công ty là con số âm.

* Cổ phiếu ACM của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường bị diện cảnh báo từ ngày 12/4 do do lợi nhuận sau thuế năm 2017 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2017 trên báo cáo tài chính kiểm toán của công ty là con số âm.

* Cổ phiếu S74 của Công ty Cổ phần Sông Đầ 7.04 bị dưa vào diện cảnh báo từ ngày 11/4 do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2017 trên báo cáo tài chính kiểm toán của công ty là con số âm;

* Cổ phiếu SDD của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà vào diện bị kiểm soát từ ngày 11/4 do lợi nhuận sau thuế của công ty năm 2016, 2017 trên báo cáo tài chính kiểm toán của công ty là con số âm. Đồng thời, cổ phiếu này chỉ được giao dịch vào phiên thứ Sáu hàng tuần;

* Cổ phiếu PVC của Tổng công ty Dung dịch Khoan và Hóa phẩm Dầu khí – Công ty Cổ phần vào diện bị kiểm soát từ ngày 11/4 do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2016, 2017 trên báo cáo tài chính kiểm toán của công ty là con số âm. Đồng thời, cổ phiếu này chỉ được giao dịch vào phiên thứ Sáu hàng tuần;

* Cổ phiếu SDA của Công ty Cổ phần SIMCO Sông Đà vào diện bị kiểm soát từ ngày 10/4 do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2016, 2017 trên báo cáo tài chính kiểm toán của công ty là con số âm. Đồng thời, cổ phiếu này chỉ được giao dịch vào phiên thứ Sáu hàng tuần;

* Cổ phiếu ORS của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông vào diện bị kiểm soát từ ngày 10/4 do lợi nhuận sau thuế của công ty năm 2016, 2017 trên báo cáo tài chính kiểm toán của công ty là con số âm. Đồng thời, cổ phiếu này chỉ được giao dịch vào phiên thứ Sáu hàng tuần;

* Cổ phiếu BII của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư vào diện bị kiểm soát từ ngày 10/4 do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2017 trên báo cáo tài chính kiểm toán của công ty là con số âm.

* Cổ phiếu MNC của Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Trung vào diện bị kiểm soát từ ngày 10/4 do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2017 trên báo cáo tài chính kiểm toán của công ty là con số âm.

* Cổ phiếu PXA của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An đối mặt với nguy cơ bị hủy niêm yết do tổng số lỗ lũy kế vượt quá vốn điều lệ thực góp tại ngày 31/12/2017 trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 và HNX yêu cầu công ty có công văn giải trình theo quy định.

* Cổ phiếu BHT của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng đối mặt với nguy cơ bị hủy niêm yết do lỗ 3 năm liên tục (2015,2016 và 2017) và tổng số lỗ vượt quá vốn chủ sở hữu ngày 31/12/2017 trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 và HNX yêu cầu công ty có công văn giải trình theo quy định.

* Cổ phiếu SD7 của Công ty Cổ phần Sông Đà 7 mặt với nguy cơ bị hủy niêm yết do lỗ 3 năm liên tục từ năm 2015,2016 và 2017 và HNX yêu cầu công ty có công văn giải trình theo quy định.

Danh sách cổ phiếu còn nối dài gồm các công ty như: HKB, KSQ, KHL, HPM, LTC, DLR, DZM, SCJ, L44, DCS, SSM, LCS, NST, PPE, FDT, HGM, CT6, PVV….