10:04 01/11/2018

HOSE nhắc nhở 3 doanh nghiệp nộp báo cáo tài chính quý 3

Hà Anh

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) nhắc nhở chậm nộp báo cáo tài chính quý 3/2018 đối với các công ty niêm yết.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) nhắc nhở chậm nộp Báo cáo tài chính quý 3 năm 2018 đối với các Công ty Niêm yết.

Cụ thể: đến hết thời hạn nộp báo cáo, HOSE vẫn chưa nhận được báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 của các công ty: gồm Công ty Cổ phần Nông dược H.A.I (mã HAI), Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (mã NVT) và Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (mã OGC).

Do vậy, HOSE đề nghị các công ty trên công bố thông tin đúng theo quy định kèm theo công văn giải trình về việc chậm công bố thông tin.

Theo thông tin từ BVSC, tính đến hết ngày 24/10/2018, đã có 449 doanh nghiệp niêm yết trên HSX, HNX và Upcom công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2018, trong đó có 388 doanh nghiệp báo lãi, chiếm 86%. Lợi nhuận sau thuế của 449 doanh nghiệp này đạt 70.315 tỷ đồng, tăng 31,1% so với mức 56.615 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2017. Trong đó, những doanh nghiệp đạt mức tăng trưởng đột biến nhất là AMV (8509%), SRA (4476%), SMA (4220%),…

Đã có 69 doanh nghiệp trong số 449 doanh nghiệp này hoàn thành kế hoạch năm, nổi bật gồm GAS (138,1%), VHC (167,1%), DPM (148,4%), PHR (121,9%)… Theo ngành, các ngành có tỷ trọng vốn hóa lớn như dầu khí, bất động sản hay ngân hàng đều có mức tăng trưởng lợi nhuận cao, lần lượt là 70,1%, 50,5% và 48%.