00:10 30/10/2018

HOSE thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền có đảm bảo đối với HSG

Thủy Tiên

Hạn mức chào bán chứng quyền có đảm bảo cũ của HSG là 23.403.517 cổ phiếu được thay bằng hạn mức chào bán mới là 23.402.6005 cổ phiếu

24 cổ phiếu đủ điều kiện làm chứng khoán cơ sở của Chứng quyền có bảo đảm.
24 cổ phiếu đủ điều kiện làm chứng khoán cơ sở của Chứng quyền có bảo đảm.

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) vừa có thông báo về việc thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở trong quý 4/2018.

Theo đó, mã HSG của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen sẽ bị thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền có đảm bảo từ ngày 29/10/2018.

Cụ thể, hạn mức chào bán cũ của HSG là 23.403.517 cổ phiếu được thay bằng hạn mức chào bán mới là 23.402.6005 cổ phiếu.

Trước đó, từ ngày 25/10/2018, mã MWG của Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di Động cũng bị thay hạn mức chào bán từ 19.974.172 cổ phiếu sang 19.972.270 cổ phiếu.

Được biết, tại Việt Nam, Chứng quyền có bảo đảm được định nghĩa tại Nghị định 60/2015/CP-NĐ là chứng khoán có tài sản đảm bảo do công ty chứng khoán phát hành cho phép người sở hữu được quyền mua (chứng quyền mua) hoặc được quyền bán (chứng quyền bán) chứng khoán cơ sở cho tổ chức phát hành chứng quyền đó theo một mức giá đã được xác định trước, tại hoặc trước một thời điểm đã được ấn định, hoặc được nhận khoản tiền chênh lệch giữa giá thực hiện và giá chứng khoán cơ sở tại thời điểm thực hiện.

Như vậy, sau khi HSG thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền, danh sách cổ phiếu đáp ứng điều kiện là chứng khoán cơ sở của chứng quyền và hạn mức còn được phép chào bán quý 4/2018 được áp dụng từ ngày 29/10/2018 gồm:

HOSE thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền có đảm bảo đối với HSG - Ảnh 1.