12:08 20/01/2019

HOSE tiếp tục duy trì diện kiểm soát đặc biệt đối với HVG

Đào Vũ

HVG tiếp tục bị duy trì diện kiểm soát và kiểm soát đặc biệt do lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh và vi phạm công bố thông tin

Năm 2018, HVG vẫn lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh.
Năm 2018, HVG vẫn lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh.

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) mới đây vừa có quyết định về việc tiếp tục duy trì diện kiểm soát đặc biệt đối với cổ phiếu HVG của Công ty Cổ phần Thủy sản Hùng Vương.

Cụ thể, về tình hình kinh doanh, tại báo cáo tài chính kiểm toán công ty mẹ và hợp nhất năm 2018 của HVG thì lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 1,5 tỷ đồng. Mặc dù đã có lãi nhưng khoản lãi này lại đến từ thu nhập khác, thực chất công ty vẫn lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh là 16,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, kiểm toán cũng nghi ngờ việc hoạt động liên tục của HVG do công ty có các khoản vay lớn đến hạn phải trả chưa thanh toán, lỗ lũy kế 423 tỷ đồng.

Vì những nguyên nhân trên, HOSE tiếp tục duy trì diện kiểm soát do kết quả kinh doanh đối với cổ phiếu HVG.

Về tình hình thực hiện công bố thông tin, sau khi vào diện kiểm soát đặc biệt thì HVG vẫn tiếp tục bị HOSE nhắc nhở 3 lần về việc chậm công bố thông tin các báo cáo tài chính nên chưa đủ điều kiện đưa ra khỏi diện kiểm soát đặc biệt.

HOSE cho biết, sẽ xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu HVG căn cứ vào báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2019 và tình hình công bố thông tin của công ty.

Công ty Cổ phần Thủy sản Hùng Vương từng được mệnh danh là "vua cá tra" trên sàn chứng khoán với việc sở hữu 11 nhà máy chế biến cá, trang thiết bị hiện đại, công suất 400.000 tấn/năm. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp đầu ngành cá tra trong những năm gần đây không mấy khả quan, đặc biệt năm 2017 công ty lỗ tới 713 tỷ đồng.

Để khắc phục tình trạng lỗ lũy kế trong năm 2018, Hùng Vương đã phải đóng cửa một số nhà máy chế biến thủy sản hoạt động không hiệu quả do tình trạng thiếu hụt nguyên liệu. Đồng thời phải bán đất và cả công ty con.

Với tình hình công ty như trên, cổ phiếu HVG nhiều lúc đã xuống dưới 2.500 đồng/cổ phiếu. Hiện mã này đang có thị giá 5.100 đồng/cổ phiếu, vốn hóa thị trường theo đó vào khoản 1.132 tỷ đồng.