18:00 12/04/2016

HOSE và HNX ký biên bản hợp tác

P.V

Lễ ký biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU) giữa HOSE và HNX đã diễn ra tại trụ sở HOSE ngày 12/4/2016

Chủ tịch HNX và HOSE ký kết biên bản ghi nhớ.<br>
Chủ tịch HNX và HOSE ký kết biên bản ghi nhớ.<br>
Lễ ký biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU) giữa Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã diễn ra tại trụ sở HOSE ngày 12/4/2016.

Biên bản được ký kết với mục đích trao đổi và hỗ trợ về mặt chuyên môn nhằm mở rộng hiểu biết của hai Sở cũng như hợp tác trên các lĩnh vực và vấn đề quan tâm.

MoU được ký kết giữa HOSE và HNX có nội dung hợp tác trong các lĩnh vực: chia sẻ và chuẩn hóa dữ liệu thông tin giữa hai thị trường; phát triển các chỉ số chung; phối hợp tổ chức các chương trình quản trị công ty, phát triển bền vững; phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp; và các lĩnh vực khác phù hợp với nhu cầu thực tế của hai Sở.

Đây là những nội dung bao quát hoạt động của HOSE và HNX, cũng là những chủ đề mà thị trường chứng khoán Việt Nam đang dành nhiều sự quan tâm để tiến gần hơn đến các thông lệ và chuẩn mực quốc tế.

Phát biểu tại lễ ký kết, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Vũ Bằng nhận định, đối với cơ quan quản lý thị trường, biên bản ghi nhớ hợp tác này là một sự kiện ý nghĩa, thể hiện cam kết của hai Sở trong việc hợp tác sâu rộng, một mặt tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được trong thời gian qua.

Mặt khác phát triển đồng bộ, có chiều sâu để hỗ trợ doanh nghiệp, thành viên thị trường hoạt động hiệu quả hơn nữa, tiến tới việc phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận với chuẩn mực quốc tế, đáp ứng nhu cầu nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.

Bản thỏa thuận hợp tác được thực hiện trên nhiều lĩnh vực, bao gồm triển khai hệ thống công nghệ thông tin, tái cấu trúc hàng hóa và thị trường, phối hợp kiểm tra và giám sát, triển khai các sản phẩm mới, chuẩn hóa các bộ chỉ số và hệ thống thông tin.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị của HOSE, ông Trần Đắc Sinh cho biết, việc ký MoU giữa hai Sở là cơ hội để chia sẻ các kinh nghiệm về quản lý, điều hành, cùng nhau xây dựng một bộ chỉ số chung phục vụ cho nhu cầu phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Ông Sinh cũng tin tưởng việc triển khai MoU sẽ mang lại lợi ích cho cả hai bên và tạo tiền đề cho những cơ hội hợp tác sâu hơn tiếp theo trong tương lai.

Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của HNX - ông Nguyễn Thành Long khẳng định, ngoài việc xây dựng bộ chỉ số chung phục vụ cho việc phát triển các sản phẩm đầu tư, Biên bản thỏa thuận này còn là cơ sở để hai bên tiến tới thiết lập cơ chế nhằm cải cách thủ tục hành chính, gắn đấu giá công khai, cổ phần hóa với đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán, thiết lập cơ chế phối hợp quản lý, giám sát, nâng cao tính minh bạch thông tin về sản phẩm trên thị trường.

Bên cạnh đó còn tạo điều kiện cho các Sở triển khai xây dựng, thiết kế các sản phẩm để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của nhà đầu tư, đặc biệt cho thị trường chứng khoán phái sinh trong thời gian tới.