HSC dự báo lợi nhuận năm 2018 của HBC sẽ giảm mạnh

Lợi nhuận sau thuế năm 2018 của HBC được dự báo chỉ đạt 730 tỷ đồng, giảm 15% so với năm 2017 và giảm 31,6% so với kế hoạch đề ra...

Chứng khoán Sài Gòn hạ dự báo lợi nhuận HBC, chỉ đạt 730 tỷ đồng.

KIỀU LINH

07/08/2018 07:49

Trong bản báo cáo đánh giá về Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (mã chứng khoán HBC - HOSE), Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM (HSC) nhận định, HBC có khả năng hoàn thành kế hoạch doanh thu mục tiêu cả năm, đạt mức 20.600 tỷ đồng, tăng 28,5% so với năm 2017. 

Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế năm 2018 được dự báo chỉ đạt 730 tỷ đồng, giảm 15% so với năm 2017 và thấp hơn 31,6% so với kế hoạch đề ra. 

Nguyên nhân do giá nguyên vật liệu đầu vào trong xu hướng tăng khiến mức biên lợi gộp của công ty giảm ở mức 9%. Bên cạnh đó, chi phí tài chính, chi phí lãi vay tăng nhanh bào mòn lợi nhuận sau thuế của công ty.

Trước đó, tại đại hội cổ đông thường niên năm 2018, HBC đặt chỉ tiêu doanh thu 20.680 tỷ đồng và lãi 1.068 tỷ đồng, lần lượt tăng gần 30% và 24% so với kết quả năm 2017. 

Nói về kế hoạch trên, lãnh đạo HBC cho rằng năm 2018, thị trường bất động sản được dự báo vẫn sẽ là kênh chọn lựa hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước do tính tăng trưởng bền vững. Lượng tiêu thụ vẫn sẽ giữ ở mức ổn định nhưng sẽ không xuất hiện các mức tăng giá đột biến như năm 2017.

Tuy nhiên, đi hết nửa chặng đường của năm 2018, doanh thu HBC đạt mức 8.080 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 295 tỷ đồng, giảm 22% so với 6 tháng năm 2017 và chưa đạt được một nửa so với kế hoạch đề ra.

Riêng trong quý 2/2018, doanh thu HBC đạt 4.735 tỷ đồng, tăng trưởng 27% so với cùng kỳ nhưng chi phí nguyên vật liệu tăng khiến biên lợi nhuận gộp giảm 3% so với cùng kỳ, chỉ còn ở mức 8,7%.

Doanh thu tài chính của công ty tăng 3 tỷ đồng, chi phí tài chính tăng gần 4 tỷ đồng, chi phí bán hàng tăng 10 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 16 tỷ đồng. Trong kỳ HBC còn ghi nhận khoản lỗ 6,1 tỷ đồng từ công ty liên kết.

Sau khi trừ đi các khoản, lợi nhuận sau thuế quý 2 của HBC giảm 20% so với cùng kỳ, đạt 159 tỷ đồng.

Tính đến hết ngày 30/6, tổng tài sản của công ty ở mức 14.000 tỷ đồng, chênh lệch không đáng kể so với đầu năm.

Nợ phải trả của công ty đạt 11.381 tỷ đồng, giảm 150 tỷ đồng so với đầu năm và chiếm 85% tổng tài sản. Đáng chú ý, khoản mục người mua trả tiền trước giảm 152 tỷ đồng so với đầu năm nhưng vay nợ ngắn hạn lại tăng hơn 300 tỷ đồng so với đầu năm.