10:40 21/05/2011

HSG: Ước lãi 97 tỷ đồng trong 7 tháng đầu niên độ 2010-2011

Hà Anh

HSG công bố thông tin về kết quả hoạt động kinh doanh 7 tháng đầu niên độ tài chính 2010 - 2011

Công ty Cổ phần tập đoàn Hoa Sen (mã HSG-HOSE) công bố thông tin về kết quả hoạt động kinh doanh 7 tháng đầu niên độ tài chính 2010 - 2011.

Theo đó: ước lợi nhuận sau thuế tháng 4 niên độ tài chính 2010 - 2011 (từ 1/4/2011 đến 30/4/2011) công ty ước đạt 36 tỷ đồng; Ước lợi nhuận hợp nhất lũy kế 6 tháng đầu niên độ tài chính 2010 - 2011 (từ 1/10/2010 đến 31/3/2011) đạt khoảng 61 tỷ đồng.

Ước lợi nhuận sau thuế lũy kế 7 tháng đầu niên độ 2010 - 2011 (từ 1/10/2010-30/4/2011) đạt khoảng 97 tỷ đồng.

Năm 2011, đại hội đồng cổ đông công ty thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2010 - 2011 với 3 phương án.

Phương án 1: sản lượng đạt 320.00 tấn; doanh thu đạt 5.993 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 149,9 tỷ đồng.

Phương án 2: sản lượng đạt 343.340 tấn; doanh thu đạt 6.408 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 190,6 tỷ đồng.

Phương án 3: sản lượng đạt 377.920 tấn; doanh thu đạt 6.970 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 249,4 tỷ đồng.

Ngày 16/6, công ty sẽ  tổ chức Hội nghị bất thường lần 1 Đại hội đồng cổ đông niên độ tài chính 2010 - 2011 tại Hội trường Tôn Hoa Sen Bình Dương, địa chỉ: số 9 Đại lộ Thống Nhất, Khu công nghiệp Sóng Thần 2, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, nhằm thông qua việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị là người đại diện theo pháp luật và đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua số lượng thành viên Hội đồng Quản trị giảm từ 7 thành viên xuống còn 5 thành viên, theo cơ cấu Hội đồng Quản trị hoạt động chuyên trách và độc lập.