10:58 22/07/2008

HUD góp vốn thành lập IDB

Phan Dương

HUD tham gia góp vốn thành lập IDB với vai trò là cổ đông sáng lập và giá trị mua cổ phần 30 tỷ đồng, chiếm 3% vốn điều lệ

Bộ Xây dựng vừa có văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép Tổng Công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị (HUD - doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng) được tham gia góp vốn thành lập Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Dương Thương tín (IDB).

HUD tham gia góp vốn thành lập IDB với vai trò là cổ đông sáng lập và giá trị mua cổ phần 30 tỷ đồng, chiếm 3% vốn điều lệ. Việc tham gia của HUD góp phần quan trọng trong việc Ngân hàng Nhà nước xét duyệt chấp thuận nguyên tắc cho IDB được thành lập và hoạt động.

Hiện nay, Ngân hàng Nhà nước đang soát xét hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động cho IDB.