13:05 21/11/2015

ILO sẽ hỗ trợ Việt Nam thực hiện quyền lao động trong TPP

Tuấn Dũng

Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam đang chờ đợi yêu cầu chính thức của Chính phủ

<font face="Arial, Verdana"><span style="font-size: 13.3333px;">Việt Nam trở thành thành viên của ILO từ năm 1992 và đã phê chuẩn 21 công ước của ILO.</span></font>
<font face="Arial, Verdana"><span style="font-size: 13.3333px;">Việt Nam trở thành thành viên của ILO từ năm 1992 và đã phê chuẩn 21 công ước của ILO.</span></font>
Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam ngày 20/11 đã hoan nghênh và tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam thực hiện cam kết đối với việc tôn trọng, thúc đẩy và thực thi các nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động.

Việt Nam và các đối tác gần đây đã kết thúc đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và Hiệp định Thương mại Tự do Liên minh Châu Âu (EU) - Việt Nam (EVFTA).
 
“Các cam kết của Chính phủ đối với các tiêu chuẩn của ILO về tự do liên kết và công nhận hiệu quả quyền thương lượng tập thể cho thấy Việt Nam sẵn sàng tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc phổ quát được duy trì bởi các quốc gia thành viên của ILO," Giám đốc ILO Việt Nam Chang-Hee Lee phát biểu.
 
Theo các chương về lao động của TPP và EVFTA, để thụ hưởng đầy đủ các lợi ích từ các điều khoản có lợi được đề cập trong các hiệp định thương mại tự do, Việt Nam có nghĩa vụ cải cách cả hệ thống pháp luật và các thiết chế và thực hành của mình, để đảm bảo thực hiện các nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động.

Chẳng hạn, hệ thống quan hệ lao động của Việt Nam sẽ cho phép người lao động và người sử dụng lao động được tổ chức hoặc gia nhập tổ chức mà họ lựa chọn.
 
Một hệ thống quan hệ lao động dựa trên quyền tự do liên kết và việc công nhận quyền thương lượng tập thể là một đặc điểm chung của các nền kinh tế thị trường hiện đại, người đứng đầu ILO Việt Nam cho biết.

"Kinh nghiệm quốc tế cho thấy điều đó đóng góp cho sự tăng trưởng công bằng hơn và quan hệ lao động hài hòa vì nó giúp tạo ra sự cân bằng quyền lực hơn giữa người lao động và người sử dụng lao động và cho người lao động có tiếng nói trong việc xác lập tiền lương và các điều kiện làm việc thông qua đối thoại”, ông nói.

ILO tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ toàn diện không chỉ về mặt cải cách luật pháp, mà còn về mặt tăng cường năng lực của Chính phủ, các tổ chức của người lao động và người sử dụng lao động, và hoàn thiện các thiết chế và thực hành để Việt Nam có thể thụ hưởng đầy đủ các lợi ích của các FTAs.

Ông Chang-Hee cũng cho biết, Văn phòng ILO Việt Nam đang chờ đợi yêu cầu chính thức của Chính phủ Việt Nam về việc hỗ trợ của tổ chức này.
 
Việt Nam trở thành thành viên của ILO từ năm 1992 và đã phê chuẩn 21 công ước của ILO, bao gồm 5 trong số 8 công ước cơ bản.