17:15 16/10/2017

[Infographic] 10 nền kinh tế “không tiền mặt” hàng đầu thế giới

Kim Tuyến

Dưới đây là 10 quốc gia sử dụng hình thức thanh toán phi tiền mặt nhiều nhất thế giới, theo khảo sát của Forexbonuses

<br>
<br>