21:28 27/08/2019

KAC và KSH bị hủy niêm yết do vi phạm công bố thông tin

Thủy Tiên

Hai mã cổ phiếu trên đều bị hủy niêm yết từ 5/9/2019

Hủy niêm yết đối với KAC và KSH.
Hủy niêm yết đối với KAC và KSH.

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) vừa mới công bố quyết định hủy niêm yết đối với hai mã cổ phiếu KAC của Công ty Cổ phần Đầu tư địa ốc Khang An và KSH của Công ty Cổ phần Damac GLS.

Theo đó, KAC và KSH cùng bị hủy niêm yết bắt buộc kể từ ngày 5/9/2019.

Nguyên nhân được đưa là do hai cổ phiếu này đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin và các trường hợp mà HOSE hoặc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xét thấy cần thiết phải hủy niêm yết để bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư.

Được biết, KAC bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt từ ngày 5/6/2018 cũng với lý do vi phạm công bố thông tin và tương tự nguyên nhân trên, cũng bị đưa vào diện ngừng giao dịch kể từ 19/4/2019.

Bên cạnh đó, KSH cũng vào diện kiểm soát đặc biệt từ 20/5/2019, cũng do vi phạm quy định về nghĩa vụ công bố thông tin và vào diện tạm ngừng giao dịch từ ngày 20/6/2019, cũng do bởi tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin.

Trước khi bị ngừng giao dịch, KAC có giá 14.700 đồng/cổ phiếu, vốn hóa thị trường 352 tỷ đồng. Còn thị giá KSH là 680 đồng/cổ phiếu, vốn hóa thị trường 39 tỷ đồng.