22:26 24/10/2011

Kê đơn thuốc nhằm hưởng hoa hồng có thể bị phạt 20 triệu đồng

Y Nhung

Các hành vi vi phạm hành chính về khám bệnh, chữa bệnh theo quy định mới sẽ bị xử phạt nặng hơn

10 - 20 triệu đồng là mức phạt sẽ được áp dụng cho hành vi kê đơn thuốc biệt dược không cần thiết nhằm thu hoa hồng từ các cơ sở kinh doanh thuốc.
10 - 20 triệu đồng là mức phạt sẽ được áp dụng cho hành vi kê đơn thuốc biệt dược không cần thiết nhằm thu hoa hồng từ các cơ sở kinh doanh thuốc.
Từ 15/12, các hành vi vi phạm hành chính về khám bệnh, chữa bệnh theo quy định mới sẽ bị xử phạt “mạnh tay” hơn so với quy định cũ.

Nghị định 96/2011/NĐ- CP vừa được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ký ban hành, quy định xử phạt vi phạm hành chính về khám bệnh, chữa bệnh. Khung hình phạt tối đa theo đó được tăng lên mức 40 triệu đồng, thay cho mức 30 triệu đồng quy định trước đây.

Theo quy định tại nghị định mới, mức phạt từ 10 - 15 triệu đồng được áp dụng đối với hành vi hành nghề không có chứng chỉ hành nghề hoặc đang trong thời gian bị đình chỉ hành nghề; thuê, mượn và cho thuê, mượn chứng chỉ hành nghề để hành nghề; không khẩn trương sơ cứu, cấp cứu người bệnh; từ chối khám bệnh, chữa bệnh cho người bệnh…

Hành vi kê đơn thuốc biệt dược không cần thiết nhằm thu hoa hồng từ các cơ sở kinh doanh thuốc sẽ bị phạt từ 10 - 20 triệu đồng.

Việc đưa, nhận, môi giới hối lộ trong khám bệnh, nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ bị phạt từ 15 - 20 triệu đồng. Đây cũng là mức phạt được áp dụng đối với người bán thuốc cho người bệnh dưới mọi hình thức, trừ người hành nghề khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền bắt mạch kê đơn.

Mức phạt cao nhất là 40 triệu đồng sẽ được áp dụng đối với hành vi mang thai hộ; sinh sản vô tính; lấy mô, bộ phận cơ thể ở người sống dưới 18 tuổi…