Kế hoạch phân bổ 811.200 liều vaccine phòng Covid-19 đợt 2

63 Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) các tỉnh, thành phố; lực lượng công an; lực lượng quân đội; Dự án tiêm chủng mở rộng quốc gia; Viện Kiểm định quốc gia vaccine và sinh phẩm y tế là những đơn vị được phân bổ vaccine phòng Covid-19 đợt này...

Ảnh minh họa

Thanh Hải

08/04/2021 06:53

Ngày 7/4, Bộ Y tế đã có quyết định về việc phân bổ vaccine phòng Covid-19 đợt 2. Số vaccine Covid-19 được phân bổ lần này là vaccine AstraZeneca do chương trình COVAX Facility hỗ trợ.

Theo đó, 28 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật miền Bắc sẽ được phân bổ 317.550 liều; 11 CDC miền Trung: 68.700 liều; 4 trung tâm CDC Tây Nguyên: 49.000 liều; 20 CDC miền Nam: 245.350 liều.

Ngoài ra, lực lượng công an được phân bổ 30.000 liều; lực lượng quân đội: 80.000 liều; Dự án tiêm chủng mở rộng quốc gia: 20.000 liều; Viện Kiểm định quốc gia vaccine và sinh phẩm y tế (để kiểm định mẫu và lưu mẫu): 600 liều.

Bộ Y tế yêu cầu Dự án Tiêm chủng mở rộng quốc gia - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Dự án tiêm chủng mở rộng khu vực thực hiện tiếp nhận, gửi mẫu kiểm định chất lượng, bảo quản và vận chuyển vaccine ngay tới các địa phương, đơn vị.

Sở Y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị tiếp nhận vaccine, bảo quản theo quy định và triển khai tiêm chủng ngay khi tiếp nhận vaccine cho các đối tượng theo đúng Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ, hoàn thành trước ngày 15/5/2021 (đối với các đối tượng đã tiêm vaccine đợt 1 theo Quyết định số 1469/QĐ-BYT ngày 6/3/2021 của Bộ Y tế thì triển khai tiêm mũi 2 khi đủ thời gian 4 tuần trở lên kể từ ngày tiêm mũi 1).

Bộ Quốc phòng và Bộ Công an chủ động tiếp nhận và triển khai tiêm chủng cho các đối tượng ưu tiên theo thẩm quyền quản lý gồm các lực lượng Trung ương và địa phương, hoàn thành trước ngày 15/5/2021. Thực hiện quản lý, sử dụng vaccine hiệu quả, đúng đối tượng theo quy định và thông báo kết quả tiêm chủng về Bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng) để tổng hợp.

Dự án tiêm chủng mở rộng quốc gia, khu vực, các đơn vị tiếp nhận, sử dụng vaccine chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng, báo cáo theo từng nguồn vaccine được phân bổ.