18:14 23/12/2009

Kết quả kinh doanh 11 tháng của TMC, TRA, VNG và GDT

N.Anh

TMC, TRA, VNG và GDT vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 11 và lũy kế 11 tháng năm 2009

TMC, TRA, VNG và GDT vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 11 và lũy kế 11 tháng năm 2009.

* Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức (mã TMC) công bố doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ tháng 11/2009 đạt 114,11 tỷ đồng, lũy kế 11 tháng năm 2009 đạt 1.086,04 tỷ đồng - bằng 98,73% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế tháng 11/2009 đạt 5,38 tỷ đồng, lũy kế 11 tháng đạt 25,16 tỷ đồng - bằng 169,42% kế hoạch năm.

* Công ty Cổ phần TRAPHACO (mã TRA) công bố tính đến tháng 11/2009, doanh thu đạt 665 tỷ đồng, trong đó doanh thu hàng sản xuất độc quyền phân phối đạt 463,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 45,5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, công ty ước tính cản năm 2009 với doanh thu đạt 770 tỷ đồng, trong đó doanh thu hàng sản xuất độc quyền phân phối đạt 530 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế ước đạt khoảng 50 tỷ đồng.

TRA cho biết tăng giá bán 3 sản phẩm thuộc dòng sản phẩm Boganic, TRA dự kiến việc tăng giá này sẽ giúp doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng thêm 50% vào năm 2010. Đồng thời, công ty sẽ nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử dụng công trình Chi nhánh Nam Định và là chi nhánh thứ 3 của công ty.

* Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam (mã VNG) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tháng 11/2009 đạt 4,6 tỷ đồng, lũy kế 11 tháng năm 2009 đạt 49,7 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong tháng 11/2009 đạt 769,5 triệu đồng, lũy kế 11 tháng đạt 6,48 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành (mã GDT) công bố doanh thu bán hàng 11 tháng năm 2009 đạt gần 155 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 11 tháng năm 2009 đạt 29,06 tỷ đồng.