07:00 24/07/2008

Kết quả mua cổ phiếu quỹ của SSI

Nam Lê

SSI thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ của công ty trong thời gian từ 16/4 đến 15/7

Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Ảnh: Việt Tuấn.
Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Ảnh: Việt Tuấn.
Ngày 23/7, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (mã SSI-HOSE) đã thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ của công ty trong thời gian từ 16/4 đến 15/7.

Theo đó, trong tổng số 3 triệu cổ phiếu SSI được đăng ký mua làm cổ phiếu quỹ, SSI đã hoàn thành việc mua 1.737.331 cổ phiếu (trong đó, số lượng mua qua sàn giao dịch: 1.740.000 cổ phiếu, số lượng mua lô lẻ: 181 cổ phiếu, số lượng được sử dụng để sửa lỗi giao dịch theo Công văn số 1235/UBCK-PTTT của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 25/6: 2.850 cổ phiếu).

SSI cũng giải trình nguyên nhân không mua hết số lượng cổ phiếu đã đăng ký là do trong thời gian đầu, với xu hướng giảm giá chung của thị trường, cổ phiếu SSI được đặt bán rất nhiều nên việc mua lại cổ phiếu nhằm mục đích bình ổn giá nằm ngoài khả năng của công ty.

Gần đây, số lượng cổ phiếu SSI đặt bán lại rất ít, công ty có đặt lệnh mua nhưng không được khớp vì phải ưu tiên lệnh của khách hàng.