12:15 03/03/2022

Khách nước ngoài được tự thỏa thuận khi dùng thẻ ngân hàng chơi trò chơi điện tử có thưởng

Đào Vũ

Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến cho dự thảo Thông tư hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài...

Theo đó, doanh nghiệp thực hiện đổi đồng Việt Nam hoặc các loại ngoại tệ sang đồng tiền quy ước và ngược lại cho người chơi. Tỷ giá chuyển đổi căn cứ theo tỷ giá niêm yết của ngân hàng được phép nơi doanh nghiệp mở tài khoản chuyên dùng ngoại tệ.

Đáng chú ý, việc sử dụng thẻ ngân hàng trong hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng do khách hàng và doanh nghiệp tự thỏa thuận trên cơ sở phù hợp với quy định pháp luật hiện hành về cung ứng dịch vụ thanh toán, phương tiện thanh toán và pháp luật về quản lý ngoại hối.

Doanh nghiệp được chấp nhận thẻ ngân hàng của người chơi để đổi đồng tiền quy ước khi tham gia các trò chơi tại điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng. Tuy nhiên, doanh nghiệp chỉ được nhận thanh toán bằng đồng Việt Nam từ ngân hàng thanh toán thẻ.

Ngoài ra, dự thảo Thông tư quy định người chơi được nhận tiền trả thưởng bằng ngoại tệ tiền mặt và chuyển khoản.

Cụ thể, trường hợp nhận trả thưởng bằng ngoại tệ tiền mặt, người chơi được bán cho ngân hàng được phép lấy đồng Việt Nam, nộp vào tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của người chơi, mang, chuyển ra nước ngoài qua ngân hàng được phép.

Trường hợp người chơi nhận tiền trả thưởng bằng ngoại tệ chuyển khoản: số ngoại tệ trả thưởng được chuyển từ tài khoản chuyên dùng ngoại tệ của doanh nghiệp sang tài khoản của người chơi.

Đồng thời, dự thảo cũng có đề cập về phạm vi thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác đối với doanh nghiệp bao gồm: Thu ngoại tệ tiền mặt từ việc bán đồng tiền quy ước, từ máy trò chơi điện tử có thưởng có chức năng thu ngoại tệ tiền mặt trực tiếp; thu ngoại tệ chuyển khoản từ tài khoản của người chơi; Chi ngoại tệ tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của người chơi để trả thưởng cho người chơi trúng thưởng hoặc chi trả lại trong trường hợp không chơi hết đồng tiền quy ước; Các hoạt động ngoại hối khác bao gồm: mở và sử dụng tài khoản chuyên dùng ngoại tệ; tồn quỹ ngoại tệ tiền mặt; xác nhận số tiền trúng thưởng của người chơi.

Được biết, Thông tư này nhằm triển khai các quy định tại Nghị định 121/2021/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Còn Nghị định 121 quy định các nội dung liên quan đến hoạt động thanh toán, ngoại hối và trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước trong việc quản lý hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài: Quyền và nghĩa vụ của người chơi; quản lý đồng tiền quy ước; quản lý việc thanh toán và ngoại hối.

Nghị định cũng quy định trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong việc thực hiện quản lý hoạt động thu, sử dụng ngoại tệ của doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng theo quy định của pháp luật... Đồng thời, Nghị định 121 bổ sung quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác.