17:22 28/08/2019

Bộ Tài chính đề nghị sửa Nghị định 03 để “mở đường” cho casino Vân Đồn

Lan Ca

Để "mở đường" cho việc đầu tư và kinh doanh casino tại Vân Đồn (Quảng Ninh), Bộ Tài chính đã đề nghị sửa đổi, bổ sung Nghị định số 03/2017/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh casino

Phối cảnh Khu phức hợp có casino tại Vân Đồn.
Phối cảnh Khu phức hợp có casino tại Vân Đồn.

Để "mở đường" cho việc đầu tư và kinh doanh casino tại Vân Đồn (Quảng Ninh), Bộ Tài chính đã đề nghị sửa đổi, bổ sung Nghị định số 03/2017/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh casino. Tuy nhiên, một số Bộ cho rằng chưa nên đề nghị xem xét sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến quy mô vốn đầu tư dự án kinh doanh casino và việc sửa đổi lúc này là "chưa phù hợp".

Casino - "thỏi nam châm" của Vân Đồn

Tại báo cáo sửa đổi, bổ sung Nghị định số 03/2017/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh casino mà Bộ Tài chính vừa gửi Thủ tướng Chính phủ, có dẫn báo cáo của UBND tỉnh Quảng Ninh - cho biết, Khu kinh tế Vân Đồn là địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, mạng lưới hạ tầng giao thông được đầu tư quy mô nhỏ với 2,4 km đường đô thị, 20,45 km đường cấp xã và 86,4 km đường cấp huyện không đáp ứng được yêu cầu và tiềm năng phát triển.

Theo tỉnh Quảng Ninh, trong điều kiện hiện nay Nhà nước cần thu hút nguồn lực của nhà đầu tư tham gia xây dựng hạ tầng kỹ thuật, như công trình giao thông, thông tin liên lạc, cung cấp năng lượng, cấp nước... là lĩnh vực đang được đặc biệt khuyến khích thông qua việc gắn đầu tư hạ tầng kỹ thuật với kinh doanh du lịch, nghỉ dưỡng có kết hợp với casino.

Tỉnh này cũng cho rằng, trường hợp nếu nhà đầu tư xây dựng dự án khu dịch vụ, du lịch và vui chơi giải trí tổng hợp có casino với vốn đầu tư lớn mà không có hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh kết nối, dự án thì sẽ khó khả thi.

Do đó, UBND tỉnh Quảng Ninh đã đặt mục tiêu ưu tiên khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, giao thông kết nối với Khu kinh tế Vân Đồn theo hướng kêu gọi các nhà đầu tư tư nhân, đặc biệt là những nhà đầu tư lớn trong nước, sử dụng nguồn vốn của mình kết hợp với các nguồn vốn ngoài ngân sách đầu tư xây dựng các dự án hạ tầng kỹ thuật, giao thông quan trọng trong địa bàn Khu kinh tế Vân Đồn hoặc có kết nối đến Khu kinh tế Vân Đồn, và sẽ xem đây như điều kiện để được đề xuất là nhà đầu tư thực hiện dự án khu dịch vụ, du lịch và vui chơi giải trí tổng hợp có casino.

Tuy nhiên, tỉnh Quảng Ninh cho rằng, việc này sẽ gặp vướng mắc do nhà đầu tư vừa phải đáp ứng điều kiện quy định tại Nghị định số 03/2017/NĐ-CP đồng thời vừa phải đầu tư dự án hạ tầng giao thông lớn.

Vì vậy, tỉnh Quảng Ninh đã đề nghị Bộ Tài chính, các bộ, ngành liên quan tham mưu đề xuất Chính phủ những cơ chế, chính sách để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm thu hút đầu tư xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn theo quy hoạch đã được Thủ tướng phê duyệt.

Những dẫn giải trên của Quảng Ninh có thể thấy casino đang được xem như "thỏi nam châm" để hút vốn đầu tư của các doanh nghiệp, là một trong những nhân tố quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế, hoạt động dịch vụ, du lịch tại Vân Đồn.

Trong khi, Nghị định số 03/2017/NĐ-CP được Chính phủ ban hành trên cơ sở quan điểm định hướng phát triển casino của Bộ Chính trị là cần hình thành dự án khu dịch vụ, du lịch và vui chơi giải trí tổng hợp có casino quy mô lớn, hiện đại.

Theo đó, điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án khu dịch vụ, du lịch và vui chơi giải trí tổng hợp có casino thì vốn đầu tư tối thiểu của dự án là 2 tỷ USD; và điều kiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino khi doanh nghiệp đã hoàn thành việc giải ngân vốn đầu tư tối thiểu 50% tổng vốn đầu tư của dự án.

Hai bộ nói chưa nên sửa, Bộ Tài chính kiến nghị sửa Nghị định 03

Góp ý về đề nghị sửa đổi, bổ sung Nghị định số 03/2017 về kinh doanh casino của Bộ Tài chính, Văn bản của Bộ Tài chính cho biết: Bộ Quốc phòng đề nghị chưa xem xét sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến quy mô vốn đầu tư dự án kinh doanh casino tại Nghị định số 03/2017/NĐ-CP.

Trong khi đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, việc sửa đổi nghị định này liên quan tới việc xác định tổng vốn đầu tư dự án làm điều kiện để cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh vào thời điểm này là chưa phù hợp.

Bộ Quốc phòng, trong góp ý của mình, cũng cho rằng nếu sửa đổi, bổ sung Nghị định số 03 để quy định điều kiện ưu đãi áp dụng cho nhà đầu tư đối với dự án đầu tư tại Khu kinh tế Vân Đồn sẽ tạo ra bất bình đẳng đối với các doanh nghiệp, các dự án kinh doanh casino đã được cấp phép.

Theo Bộ Tài chính, nội dung dự kiến sửa đổi điều kiện về giải ngân vốn đầu tư để làm căn cứ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino tại Nghị định số 03 sẽ áp dụng chung cho tất cả các casino quy mô lớn tại các khu kinh tế, bao gồm cả các dự án đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư nên không tạo ra bất bình đẳng với các doanh nghiệp, các dự án kinh doanh casino đã được cấp phép.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, việc mở rộng phạm vi sáp nhập dự án đầu tư với các dự án hạ tầng giao thông quan trọng có tính kết nối do nhà đầu tư thực hiện trên một địa bàn cụ thể cần được xem xét một cách tổng thể, không chỉ với các dự án kinh doanh casino.

Bộ Tài chính giải thích rằng, đề xuất không phải là sáp nhập dự án khu dịch vụ, du lịch và vui chơi giải trí tổng hợp có casino với các dự án đầu tư kinh doanh khác trên địa bàn, mà chỉ nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thu hút các nhà đầu tư xây dựng dự án khu dịch vụ, du lịch và vui chơi giải trí tổng hợp có casino tại các khu kinh tế, đồng thời khuyến khích nhà đầu tư tham gia đầu tư các dự án kết cấu hạ tầng kết nối tới khu kinh tế theo hướng sửa đổi, bổ sung nội dung điều kiện về giải ngân vốn đầu tư để làm căn cứ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino theo Nghị định 03.

Cụ thể, cho phép nhà đầu tư được tính tổng vốn đầu tư kinh doanh khác trên địa bàn khu kinh tế nhưng không quá 50% tổng vốn đầu tư dự án khu dịch vụ, du lịch và vui chơi giải trí tổng hợp có casino để làm căn cứ xác định khả năng đáp ứng điều kiện giải ngân vốn đầu tư.

"Còn nhà đầu tư vẫn phải tuân thủ điều kiện về quy mô vốn đầu tư tối thiểu là 2 tỷ USD đối với dự án khu dịch vụ, du lịch và vui chơi giải trí tổng hợp có casino", Bộ Tài chính nhấn mạnh.

Qua đó, bộ này cũng kiến nghị Chính phủ đồng ý chủ trương sửa đổi, bổ sung Nghị định 03 và giao Ban cán sự đảng Bộ Tài chính báo cáo Bộ Chính trị về việc sửa đổi, bổ sung về điều kiện giải ngân vốn đầu tư dự án kinh doanh casino. Sau khi Bộ Chính trị có ý kiến chỉ đạo, việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 03 thực hiện theo trình tự, đúng quy định pháp luật.